Bewindvoerders en BTW

(update: 31-01-2021)

Afgelopen tijd waren er een paar rechtszaken over de vraag of bewindvoerders BTW plichtig zijn, of dat ze onder de vrijstelling vallen van artikel 11, eerste lid, letter f, van de Wet Omzetbelasting.

Rechtbank (eerste aanleg)

In eerste instantie oordeelde de rechtbank dat een bewindvoerder ook onder de vrijstelling van de schuldhulpverleners zou vallen. De belastingdienst ging tegen die uitspraak in beroep.

Gerechtshof (hoger beroep)

Op 14-7-2020 deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak ECLI:NL:GHARL:2020:5437. Daarin werd een strikte uitleg van het begrip schuldhulpverlening aangehouden. Volgens deze uitspraak is een bewindvoerder niet vrijgesteld van de omzetbelasting (BTW).

Update:

Op 8-10-2020 deed het Gerechtshof Den Haag (in een andere zaak) uitspraak ECLI:NL:GHDHA:2020:2554. Daarin werd gesteld dat bij schuldenbewindvoering sprake is van “diensten die nauw samenhangen met maatschappelijk werk en met sociale zekerheid” en dat ze dus WEL vallen onder de vrijstelling voor de omzetbelasting (= BTW).
Verder stelt het Hof in de uitspraak: “Het doorslaggevende element in het karakter van de werkzaamheden wordt met name gevormd door de opzet en de bedoeling van de op basis van de betrokken regelgeving uitgevoerde als schuldhulpverlening aan te merken activiteiten, te meer nu de werkzaamheden zijn gericht op het verlenen van hulp aan de betrokken personen bij het weer op de rit krijgen van het dagelijkse leven waar het de aanpak en de oplossing van problemen betreft in gevallen waarin het voor de betrokkenen onoverkomelijke schuldproblemen betreft en waar hulp zoals wordt geboden door belanghebbende onontbeerlijk is.

En nu?

Er zijn dus twee recente uitspraken van een Gerechtshof met een verschillend oordeel. Ik vermoed dat de Hoge Raad uiteindelijk zal moeten oordelen.

Persoonlijk hoop ik dat bewindvoerders dan geen BTW meer hoeven te rekenen. Dat zou het voor klanten die zelf de bewindvoerder betalen een stuk goedkoper maken, en in de gevallen dat de bewindvoerder via de Bijzondere Bijstand wordt betaald, de kosten voor de gemeenten verlagen. Daarmee is de drempel lager om deze vorm van professionele hulp in te schakelen, en dat kan grotere problemen voor de betrokkenen voorkomen.

De meest recente jurisprudentie over dit onderwerp vind je eenvoudig via deze link op uitspraken.rechtspraak.nl

Laatste nieuws in nieuw bericht:

Over dit onderwerp heb ik een nieuw bericht geschreven met belangrijk nieuws. Klik hier om dat bericht te lezen.

Deel deze pagina.