Bewindvoerders en BTW

Afgelopen tijd waren er een paar rechtszaken over de vraag of bewindvoerders BTW plichtig zijn, of dat ze onder de vrijstelling vallen van artikel 11, eerste lid, letter f, van de Wet Omzetbelasting.

Rechtbank (eerste aanleg)

In eerste instantie oordeelde de rechtbank dat een bewindvoerder ook onder de vrijstelling van de schuldhulpverleners zou vallen. De belastingdienst ging tegen die uitspraak in beroep.

Gerechtshof (hoger beroep)

Op 14-7-2020 deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak. Daarin werd een strikte uitleg van het begrip schuldhulpverlening aangehouden. Volgens deze uitspraak is een bewindvoerder niet vrijgesteld van de omzetbelasting (BTW).

De meest recente jurisprudentie over dit onderwerp vind je eenvoudig via deze link op uitspraken.rechtspraak.nl