Bewindvoering van de toekomst

  • Berichtcategorie:Blog

Er is de laatste maanden veel te doen om bewindvoering. Er is aandacht voor de klachten over bewindvoerders en vanuit de brancheorganisatie wordt gepleit voor een betere beloning. In principe wil ik op mijn site geen meningen maar alleen feiten weergeven, maar ik heb wel ideeën over de toekomst. Ik zie immers ook dat het hier en daar schuurt en er dingen moeten veranderen.

Landelijke klachtenregeling en ombudsman

Nu is het zo dat ieder bewindvoerderskantoor een eigen klachtenregeling heeft. We werken allemaal verplicht volgens dezelfde spelregels, daarom mag je als bewindvoerder ook geen algemene voorwaarden hanteren. Dan zou er ook een landelijk vastgestelde klachtenprocedure moeten zijn. Daarin zou kunnen staan dat eerst bij de bewindvoerder moet worden geklaagd, en daarna eventueel bij een loket van de rechtbank. De rechtbank zou dan partijen kunnen horen en een kort naslagonderzoek doen aan de hand van de rekening & verantwoordingen en eerdere klachten door dezelfde klant of over dezelfde bewindvoerder. De rechtbank zou dan eventueel kunnen besluiten het geschil voor te leggen aan een soort ombudsman als verder onderzoek of advies nodig is. Uiteindelijk maakt de rechter een beslissing.

Niet het kantoor maar de individuele bewindvoerder

Als je onder bewind wordt gesteld, zou dat niet bij een kantoor moeten zijn, maar bij een individuele bewindvoerder. Als die individuele bewindvoerder wordt ontslagen door de rechtbank, neemt niet automatisch een andere bewindvoerder van hetzelfde kantoor je over. Iedere individuele bewindvoerder, ook als die bij een groot kantoor werkt, moet zelf jaarlijks verslag doen en worden goedgekeurd door het CBM.

Niet groot maar klein en 0% BTW

Bewindvoering moet geen commercieel verdienmodel zijn. Het beleid zou moeten stimuleren dat individuele bewindvoerders zelfstandige bedrijven zijn, in plaats van werken bij grote bewindvoerderskantoren. Klanten moeten direct contact hebben met de eigen bewindvoerder, niet met een telefoniste bij wijze van spreken. De minimale bereikbaarheid van de individuele bewindvoerders moet worden gehandhaafd door het CBM. Bewindvoering dient altijd vrijgesteld te zijn van omzetbelasting, dus 0% BTW.

Maximaal 40 dossiers per fulltime bewindvoerder

Goede bewindvoering vraagt tijd en aandacht, in de praktijk is dat veel meer dan de 17 of 22 uur per jaar waarop de tarieven zijn berekend. Als er tijd tekort schiet voor de bewindvoerder, schiet de klant daarbij in. Dit kan voor de klant zelfs extra kosten veroorzaken, bijvoorbeeld incassokosten die niet terecht of niet nodig waren. Er zijn nu bewindvoerders (bij grotere kantoren) die wel 100 dossiers behandelen. Bepaal dat een fulltime (40 uur/week) bewindvoerder maximaal 40 dossiers mag behandelen, dus 1 dossier per uur dat je in de week werkt. Werkt een bewindvoerder 20 uur per week, dan mag die dus maximaal 20 dossiers behandelen. Personeel dat door het CBM niet benoemd is als bewindvoerder telt niet mee voor het aantal dossiers.

Tarieven

Als je ieder dossier genoeg aandacht geeft, werk je gemiddeld flink meer dan de 17 of 22 uur per jaar waarop de tarieven zijn berekend. Om als bewindvoerder met maximaal 40 dossiers een gezond bedrijf te voeren, zal het tarief omhoog moeten. Bedenk dat je als zelfstandig bewindvoerder ook werkzaamheden hebt zoals je eigen boekhouding, scholing of training om je vakkennis op niveau te houden, jaarlijkse goedkeuring door het CBM, overleg met jouw eigen accountant voor zijn verklaringen, …. Die tijd kan je niet besteden aan je dossiers, maar deze werkzaamheden zijn wel noodzakelijk voor een levensvatbare bedrijfsvoering.

Financiering, wie betaalt het

Maar wie moet dat dan betalen? Sommige klanten betalen hun bewindvoerder zelf omdat ze “genoeg” inkomsten hebben, anderen krijgen het vergoed vanuit de bijzondere bijstand. Als de tarieven omhoog gaan, gaat dit wringen. daarom denk ik aan een hele andere opzet;

1) Als je in verband met problematische schulden onder bewind bent gesteld, wordt de bewindvoering door de gemeente vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO. De gemeente heeft immers een wettelijke taak om in deze gevallen de inwoners te helpen. De klant moet tijdens een schuldentraject rondkomen van bijstandsniveau. Doel moet zijn om binnen 5 jaar schuldenvrij te zijn EN een periode te hebben geoefend met financiële zelfredzaamheid. Als dit succesvol is, stopt de bewindvoering. Zo niet, dan kan de rechter de bewindvoering omzetten naar lichamelijke / geestelijke gesteldheid (zie punt 2).

2) Als je in verband met de lichamelijke / geestelijke gesteldheid onder bewind bent gesteld, wordt de bewindvoerder vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg, WLZ. Bewindvoering zal dan vaak duurzaam zijn, dus is er sprake van langdurige (financiële) zorg.

Deel deze pagina.