Tarieven 2021

De minister bepaalt de tarieven voor bewindvoering, dit is dus bij alle professionele bewindvoerders hetzelfde.

Kunt u deze kosten zelf niet betalen?
Dan zal ik voor u een aanvraag doen om deze kosten via de bijzondere bijstand te betalen.

Voor het jaar 2021 heeft de minister de tarieven voor bewindvoering aangepast.
Deze nieuwe tarieven ** staan in het overzicht inclusief BTW.

Beschermingsbewind tarieven

Eenpersoons huishoudenincl BTW
Bespreken mogelijkhedengratis
Intake + dossier + plan van aanpak676,39
Intake + dossier + plan van aanpak bij voorafgaand budgetbeheer506,99
Maandtarief (geen problematische schulden)119,69
Maandtarief (problematische schulden)154,88
Verhuizing, verkoop of ontruiming422,29
Beheer Persoonsgebonden Budget632,83
Eindrekening bij einde bewindvoering254,10
Meerpersoons huishouden *incl BTW
Bespreken mogelijkhedengratis
Intake + dossier + plan van aanpak810,70
Intake + dossier + plan van aanpak bij voorafgaand budgetbeheer één van beiden710,27
Intake + dossier + plan van aanpak bij voorafgaand budgetbeheer beiden607,42
Maandtarief (geen problematische schulden)143,59
Maandtarief (één met problematische schulden)164,66
Maandtarief (beiden met problematische schulden)185,74
Verhuizing, verkoop of ontruiming422,29
Beheer Persoonsgebonden Budget (per maand)632,83
Eindrekening bij einde bewindvoering304,92

Bij het vaststellen van de tarieven wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal uur per jaar voor de bewindvoerder. Dit is slechts een indicatie waarop de beloning is vastgesteld. In werkelijkheid besteed ik meer tijd aan mijn dossiers.

Soort dossierBerekeningUren per jaar
1 persoon, zonder problematische schulden17 uur
1 persoon met problematische schulden17 + 5 uur22 uur
2 personen, zonder problematische schulden60% van 17 + 17 uur20,4 uur
2 personen, 1 met problematische schulden60% van 17 + 22 uur23,4 uur
2 personen, beiden met problematische schulden60% van 22 + 22 uur26,4 uur

Indien door bijzondere omstandigheden in een dossier veel meer uur werkzaamheden voor de bewindvoerder nodig is, of als de klant werkzaamheden vraagt die buiten het standaard werk van de bewindvoerder vallen, kan een extra uurloon in rekening worden gebracht. Dit is altijd in overleg met u en met de rechtbank en zeer uitzonderlijk.

Extra werkzaamheden 
Per uur84,46

* Van een meerpersoons huishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.

** In de officiële bekendmaking van de nieuwe tarieven zijn de bedragen exclusief BTW vermeld. Bewindvoerders moeten hierover BTW rekenen en afdragen aan de Belastingdienst. Daarom heb ik op mijn pagina de bedragen inclusief BTW vermeld.

Link naar de officieel vastgestelde tarieven vanaf 1 januari 2021: Staatscourant: Regeling indexering tarieven 2021

Deel deze pagina.