De minister bepaalt de tarieven voor bewindvoering, dit is dus bij alle professionele bewindvoerders hetzelfde.

Voor het jaar 2023 heeft de minister besloten dat de tarieven hetzelfde blijven, dus zoals in 2022.

De tarieven staan in onderstaand overzicht ook inclusief BTW.
In de officiële bekendmaking van de nieuwe tarieven (2022) zijn de bedragen exclusief BTW vermeld. Bewindvoerders moeten hierover BTW rekenen en deze BTW afdragen aan de Belastingdienst. Dat is dus net als in een winkel. De cliënt betaalt dus altijd het bedrag inclusief BTW. Daarom heb ik op mijn pagina ook de bedragen inclusief BTW vermeld. Dat is wel zo eerlijk naar de cliënt, geen vervelende verrassingen achteraf. Overigens is de verwachting dat de Hoge Raad in het voorjaar van 2023 een uitspraak zal doen over de vraag of bewindvoering vrijgesteld moet worden van BTW.

Beschermingsbewind tarieven

Het vastgestelde tarief voor bewindvoering wordt in maandelijkse termijnen in rekening gebracht. Voor het opstarten van een dossier en het afsluiten van een dossier kijk ik of de kosten in termijnen of ineens kunnen worden voldaan, dat hangt af van de situatie van de klant. Er worden pas kosten gerekend nadat de rechter u onder beschermingsbewind heeft gesteld. Als de rechter uw verzoek afwijst, heeft u ook geen kosten.

Heeft u een laag inkomen, dan kunt u deze kosten wellicht zelf niet betalen.
Dan zal ik voor u een aanvraag doen om deze kosten via de bijzondere bijstand vergoed te krijgen.

Uiteraard kunt u met mij vooraf uw situatie en de mogelijkheden bij bewindvoering bespreken, dat is altijd gratis en vrijblijvend.

Eenpersoons huishouden

Netto

BTW

Totaal

= per maand

Opstarten bewind

586,00

123,06

709,06

Opstarten bewind na budgetbeheer

439,00

92,19

531,19

Tarief

1245,00

261,45

1506,45

125,54

Tarief schuldendossier

1611,00

338,31

1949,31

162,44

Verhuizing

366,00

76,86

442,86

PGB beheer

549,00

115,29

664,29

55,36

Eindrekening bij einde bewindvoering

220,00

46,20

266,20

Meerpersoons huishouden

Netto

BTW

Totaal

= per maand

Opstarten bewind

703,00

147,63

850,63

Opstarten bewind na 1x budgetbeheer

616,00

129,36

745,36

Opstarten bewind na 2x budgetbeheer

526,00

110,46

636,46

Tarief

1493,00

313,53

1806,53

150,54

Tarief 1x problematische schulden

1713,00

359,73

2072,73

172,73

Tarief 2x problematische schulden

1932,00

405,72

2337,72

194,81

Verhuizing

366,00

76,86

442,86

PGB beheer

549,00

115,29

664,29

55,36

Eindrekening bij einde bewindvoering

264,00

55,44

319,44

* Van een meerpersoons huishouden is sprake als de personen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.

Waarom verschillende bedragen?

Bij het vaststellen van de tarieven wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal uur per jaar voor de bewindvoerder. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een huishouden dat bestaat uit één persoon, of meerdere personen. Kinderen worden hierbij niet meegeteld. Ook maakt het verschil of er sprake is van problematische schulden en bij hoeveel personen. Onderstaande tabel is slechts ter info en een indicatie van de rekenmethode waarmee de minister de beloning vaststelt. In werkelijkheid besteed ik meer tijd aan mijn dossiers.

Soort dossier

Berekening

Uren per jaar

1 persoon, zonder problematische schulden

17 uur

1 persoon, met problematische schulden

17 + 5

22 uur

2 personen, zonder problematische schulden

60% van 17 + 17 uur

20,4 uur

2 personen, 1 met problematische schulden

60% van 17 + 22 uur

23,4 uur

2 personen, beiden met problematische schulden

60% van 22 + 22 uur

26,4 uur

Extra werkzaamheden (zeer uitzonderlijk)

Indien door bijzondere omstandigheden in een dossier veel meer uur werkzaamheden voor de bewindvoerder nodig is, of als de klant werkzaamheden vraagt die buiten het normale werk van de bewindvoerder vallen, kan een extra uurloon in rekening worden gebracht. Dit is altijd in overleg met u en alleen na toestemming van de rechtbank. Dit is zeer uitzonderlijk, ik heb dit nog niet meegemaakt.

Staatscourant en Overheid.nl

Link naar de officieel vastgestelde tarieven vanaf 1 januari 2022: Staatscourant: Regeling indexering tarieven 2022

Link naar de regeling beloning bewindvoerders met de tarieven voor 2022: https://wetten.overheid.nl/BWBR0035730/2022-01-01

Link naar de bekendmaking over de tarieven voor 2023: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/20/beloningen-in-de-regeling-beloning-curatoren-bewindvoerders-en-mentoren-blijven-gelijk-voor-2023

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
Deel deze pagina.