Tarieven 2020

De tarieven voor beschermingsbewind zijn door de minister bepaald en worden door de Rechtbank in de beschikking vastgesteld. Deze tarieven zijn dus bij alle professionele bewindvoerders hetzelfde.

Kunt u deze kosten zelf niet betalen? Dan zal ik voor u bijzondere bijstand aanvragen.

Voor het jaar 2020 heeft de minister de tarieven voor bewindvoering aangepast. Deze nieuwe tarieven zijn in het overzicht hieronder verwerkt. Alle bedragen op deze pagina zijn inclusief BTW.

Beschermingsbewind tarieven

Eenpersoons huishouden 
Bespreken mogelijkhedengratis
Intake + dossier + plan van aanpak657,03
Intake + dossier + plan van aanpak bij voorafgaand budgetbeheer492,47
Maandtarief (geen problematische schulden)116,26
Maandtarief (problematische schulden)150,44
Verhuizing, verkoop of ontruiming410,19
Beheer Persoonsgebonden Budget614,68
Eindrekening246,84
Meerpersoons huishouden * 
Bespreken mogelijkhedengratis
Intake + dossier + plan van aanpak787,71
Intake + dossier + plan van aanpak bij voorafgaand budgetbeheer één van beiden689,70
Intake + dossier + plan van aanpak bij voorafgaand budgetbeheer beiden590,48
Maandtarief (geen problematische schulden)139,55
Maandtarief (één met problematische schulden)160,02
Maandtarief (beiden met problematische schulden)180,49
Verhuizing, verkoop of ontruiming410,19
Beheer Persoonsgebonden Budget (per maand)614,68
Eindrekening296,45

Bij het vaststellen van de tarieven wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal uur per jaar voor de bewindvoerder.

Soort dossierBerekeningUren per jaar
1 persoon, zonder problematische schulden17 uur
1 persoon met problematische schulden17 + 5 uur22 uur
2 personen, zonder problematische schulden60% van 17 + 17 uur20,4 uur
2 personen, 1 met problematische schulden60% van 17 + 22 uur23,4 uur
2 personen, beiden met problematische schulden60% van 22 + 22 uur26,4 uur

Indien in een dossier aanmerkelijk meer uur werkzaamheden voor de bewindvoerder nodig is, of als de klant werkzaamheden vraagt die buiten het standaard werk van de bewindvoerder vallen, kan een extra uurloon in rekening worden gebracht.

Extra werkzaamheden 
Per uur82,04

* Van een meerpersoons huishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.

Vastgestelde tarieven vanaf 1 januari 2020: Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren