De minister bepaalt de tarieven (exclusief BTW) voor bewindvoering, dit is dus bij alle professionele bewindvoerders hetzelfde.
Sommige andere bewindvoerderskantoren brengen daarover BTW in rekening, dan zijn de tarieven dus 21% hoger dan hier vermeld. Laurium Bewindvoering brengt geen BTW in rekening.


Beschermingsbewind tarieven

Het vastgestelde tarief voor bewindvoering wordt in maandelijkse termijnen in rekening gebracht. Voor het opstarten van een dossier en het afsluiten van een dossier kijk ik of de kosten in termijnen of ineens kunnen worden voldaan, dat hangt af van de situatie van de klant. Er worden pas kosten gerekend nadat de rechter u onder beschermingsbewind heeft gesteld. Als de rechter uw verzoek afwijst, heeft u ook geen kosten bij mij.

Heeft u een laag inkomen, dan kunt u deze kosten wellicht zelf niet betalen.
Dan zal ik voor u een aanvraag doen om deze kosten via de bijzondere bijstand vergoed te krijgen.

Uiteraard kunt u met mij vooraf uw situatie en de mogelijkheden bij bewindvoering bespreken, dat is altijd gratis en vrijblijvend.

Eenpersoons huishouden

per jaar

berekend per maand

Opstarten bewind

621,00

Opstarten bewind na budgetbeheer

465,00

Tarief per jaar

1320,00

110,00

Tarief schuldendossier per jaar

1707,00

142,25

Verhuizing

388,00

PGB beheer

582,00

48,50

Eindrekening bij einde bewindvoering

233,00

Meerpersoons huishouden

per jaar

berekend per maand

Opstarten bewind

745,00

Opstarten bewind na 1x budgetbeheer

653,00

Opstarten bewind na 2x budgetbeheer

557,00

Tarief per jaar

1582,00

131,83

Tarief 1x problematische schulden per jaar

1816,00

151,33

Tarief 2x problematische schulden per jaar

2048,00

170,67

Verhuizing

388,00

PGB beheer

582,00

48,50

Eindrekening bij einde bewindvoering

280,00

* Van een meerpersoons huishouden is sprake als de personen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.

Waarom verschillende bedragen?

Bij het vaststellen van de tarieven wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal uur per jaar voor de bewindvoerder. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een huishouden dat bestaat uit één persoon, of meerdere personen. Kinderen worden hierbij niet meegeteld. Ook maakt het verschil of er sprake is van problematische schulden en bij hoeveel personen. Onderstaande tabel is slechts ter info en een indicatie van de rekenmethode waarmee de minister de beloning vaststelt. In werkelijkheid besteed ik meer tijd aan mijn dossiers.

Soort dossier

Berekening

Uren per jaar

1 persoon, zonder problematische schulden


17 uur

1 persoon, met problematische schulden

17 + 5

22 uur

2 personen, zonder problematische schulden

60% van 17 + 17 uur

20,4 uur

2 personen, 1 met problematische schulden

60% van 17 + 22 uur

23,4 uur

2 personen, beiden met problematische schulden

60% van 22 + 22 uur

26,4 uur

BTW vrijstelling

In de officiële bekendmaking in de Staatscourant van de nieuwe tarieven (2024) zijn de bedragen exclusief BTW vermeld. Ik maak sinds 1 juli 2023 gebruik van de BTW-vrijstelling en hoef daarom geen BTW te rekenen. De tarieven op deze pagina zijn daarom ook exclusief BTW. Niet alle bewindvoerders maken gebruik van deze vrijstelling, dan zijn de tarieven 21% hoger dan hier vermeld. Alle bewindvoerders, kleine zelfstandigen maar ook grotere kantoren met meerdere bewindvoerders, kunnen gebruik maken van de BTW vrijstelling. De belangrijkste reden waarom ik gebruik maak van deze BTW vrijstelling is dat hierdoor de tarieven een stuk lager zijn en ik ook verwacht dat gemeenten via de bijzondere bijstand de kosten exclusief BTW gaan vergoeden. Als je dan wel BTW rekent, benadeel je de klant die het vaak financieel al niet zo goed heeft. Bovendien is bewindvoering een vorm van financieel maatschappelijke hulpverlening.

Publicaties Staatscourant en Overheid.nl

Link naar de officieel vastgestelde tarieven vanaf 1 januari 2024: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-32432.pdf

Link naar het beleidsbesluit over BTW vrijstelling: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-12111.pdf

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
Deel deze pagina.