Meteen naar de inhoud

Tarieven 2022

Deel deze pagina.

De minister bepaalt de tarieven voor bewindvoering, dit is dus bij alle professionele bewindvoerders hetzelfde.

Kunt u deze kosten zelf niet betalen?
Dan zal ik voor u een aanvraag doen om deze kosten via de bijzondere bijstand vergoed te krijgen.

Voor het jaar 2022 heeft de minister de tarieven voor bewindvoering aangepast.
Deze nieuwe tarieven staan in onderstaand overzicht inclusief BTW.

In de officiële bekendmaking van de nieuwe tarieven zijn de bedragen exclusief BTW vermeld. Bewindvoerders moeten hierover BTW rekenen en deze BTW afdragen aan de Belastingdienst. Dat is dus net als in een winkel of bij de kapper. De cliënt betaalt dus altijd het bedrag inclusief BTW. Daarom heb ik op mijn pagina de bedragen inclusief BTW vermeld. Dat is wel zo eerlijk naar de cliënt, geen vervelende verrassingen achteraf.

Beschermingsbewind tarieven

Eenpersoons huishoudenincl BTW
Bespreken mogelijkhedengratis
Intake + dossier + plan van aanpak709,06
Intake + dossier + plan van aanpak bij voorafgaand budgetbeheer531,19
Maandtarief (geen problematische schulden)125,54
Maandtarief (problematische schulden)162,44
Verhuizing, verkoop of ontruiming442,86
Beheer Persoonsgebonden Budget (per maand)55,36
Eindrekening bij einde bewindvoering266,20
Meerpersoons huishouden *incl BTW
Bespreken mogelijkhedengratis
Intake + dossier + plan van aanpak850,63
Intake + dossier + plan van aanpak bij voorafgaand budgetbeheer één van beiden745,36
Intake + dossier + plan van aanpak bij voorafgaand budgetbeheer beiden636,46
Maandtarief (geen problematische schulden)150,54
Maandtarief (één met problematische schulden)172,73
Maandtarief (beiden met problematische schulden)194,81
Verhuizing, verkoop of ontruiming442,86
Beheer Persoonsgebonden Budget (per maand)55,36
Eindrekening bij einde bewindvoering319,44

Bij het vaststellen van de tarieven wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal uur per jaar voor de bewindvoerder. Dit is slechts een indicatie waarop de beloning is vastgesteld. In werkelijkheid besteed ik meer tijd aan mijn dossiers.

Soort dossierBerekeningUren per jaar
1 persoon, zonder problematische schulden17 uur
1 persoon met problematische schulden17 + 5 uur22 uur
2 personen, zonder problematische schulden60% van 17 + 17 uur20,4 uur
2 personen, 1 met problematische schulden60% van 17 + 22 uur23,4 uur
2 personen, beiden met problematische schulden60% van 22 + 22 uur26,4 uur

Indien door bijzondere omstandigheden in een dossier veel meer uur werkzaamheden voor de bewindvoerder nodig is, of als de klant werkzaamheden vraagt die buiten het standaard werk van de bewindvoerder vallen, kan een extra uurloon in rekening worden gebracht. Dit is altijd in overleg met u en alleen na toestemming van de rechtbank. Dit is zeer uitzonderlijk.

Extra werkzaamheden 
Per uur88,57

* Van een meerpersoons huishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.

Link naar de officieel vastgestelde tarieven vanaf 1 januari 2022: Staatscourant: Regeling indexering tarieven 2022

Copyright © 2021 Laurium Bewindvoering, copyright, alle rechten voorbehouden.