Beschermingsbewind (ook wel bewindvoering genoemd) is bedoeld om (verdere) financiële problemen en/of misbruik door anderen te voorkomen. Het is een wettelijke maatregel die wordt opgelegd en gecontroleerd door de kantonrechter.

Geldproblemen. Het kan iedereen overkomen. Bijvoorbeeld na ontslag, echtscheiding, overlijden van een partner, ernstige ziekte,…. Het kan ook dat het voor iemand te ingewikkeld is om de geldzaken zelf te regelen, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking of ziekte zoals dementie.

Misbruik, oplichters en criminelen

Er zijn mensen die misbruik proberen te maken van mensen die grote schulden hebben of de geldzaken niet zelf kunnen regelen. U kent vast de verhalen uit het nieuws. Iemand die hulp aanbied, maar ondertussen geld van uw rekening wegpakt. Of criminelen die voor een kleine vergoeding een hennepkwekerij op zolder willen zetten, of vragen om het kenteken van een auto op jouw naam te zetten (katvanger).

Je kunt de rekeningen niet meer betalen. De schulden worden steeds hoger. Er komen aanmaningen en dwangbevelen met de post, misschien durf je de enveloppen niet meer open te maken. Incassobureaus komen aan de deur. Schuldeisers laten beslag op uw inkomen leggen. Uiteindelijk kan zelfs de deurwaarder aanbellen om uw spullen in beslag te nemen of om de woning te ontruimen. De geldproblemen worden steeds groter.

Waarom via de rechter?

Geldproblemen gaan niet vanzelf voorbij, u heeft professionele hulp nodig: iemand die uw financiële belangen gaat bewaken en uw geldzaken voor u gaat regelen. Bewindvoering is een beschermingsmaatregel die door de rechter wordt bepaald. De rechter benoemt dan een bewindvoerder. Je mag zelf aangeven welke bewindvoerder je wilt. Deze bewindvoerder gaat dan de financiële zaken regelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het betalen van alle vaste lasten, het aanvragen van bijzondere bijstand en toeslagen en de contacten met schuldeisers, deurwaarders en incassobureaus. Zo ontstaat er rust voor de klant (geen gezeur aan de deur). Vaak kan een bewindvoerder voorkomen dat schulden verder oplopen of kan de bewindvoerder een betalingsregeling maken. Ook kan de bewindvoerder een aanvraag doen voor een schuldhulptraject zoals de WSNP (via rechter) of de MSNP (via gemeente) zodat je na een tijd schuldenvrij kunt zijn.

Een belangrijk voordeel van een (professionele) bewindvoerder die door de rechtbank is benoemd, in plaats van een vriendelijke kennis die hulp aanbied, is dat de rechtbank toezicht houdt op het werk van de bewindvoerder. Ieder jaar moet de bewindvoerder alles tot op de euro nauwkeurig verantwoorden aan de rechtbank. Een professionele bewindvoerder moet bovendien een gedegen opleiding en ervaring hebben om te worden goedgekeurd door de rechtbank. Dde professionele bewindvoerder moet verplicht een goede verzekering hebben voor als er toch iets verkeerd zou gaan. Een professionele bewindvoerder is dus de veiligste hulp bij financiële problemen. Dat kan ook de reden zijn voor een familie om te kiezen voor een professionele bewindvoerder, in plaats van bijvoorbeeld een familielid de geldzaken te laten regelen.

Bewindvoering aanvragen

Bewindvoering (ofwel beschermingsbewind) kan dus in de volgende situaties worden aangevraagd:
– Er zijn problematische schulden
– Er is sprake van verkwisting van geld
– Iemand kan zelf zijn geldzaken niet regelen (verstandelijke beperking, psychische problemen of ziekte zoals dementie), er hoeft dan geen sprake te zijn van schulden.

Een verzoek tot onderbewindstelling wordt gedaan bij de kantonrechter van de rechtbank in het rechtsgebied (arrondissement) waar degene woont, voor wie het wordt aangevraagd.

Bij het doen van deze aanvraag help ik u graag. Als u mij een bericht stuurt, neem ik zo snel mogelijk contact met u op. Samen met u kan ik dan kijken wat in uw situatie het beste is. Klik op Contact om mij een bericht te sturen, of bel mij of stuur een Whatsapp bericht op het nummer 06-48906663.

Wie kan dit aanvragen?

Een aanvraag om onder bewind te worden gesteld kan worden gedaan door;
– de betrokkene zelf
– de partner
– familieleden (ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten)

Ook degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd (als de betrokkene minderjarig is) of stiefouder, kan de maatregel vragen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie het bewind verzoeken. Tenslotte kan de maatregel ook door de instelling waar iemand verblijft of die aan iemand begeleiding biedt, worden aangevraagd. Men moet dan wel vermelden waarom anderen het verzoek niet indienen.

Wat gebeurt er nadat u het verzoek hebt ingediend?

De kantonrechter zal op een zitting de mening vragen van de aanvrager en de voorgestelde bewindvoerder over de gevraagde maatregel. De familieleden die schriftelijk hebben verklaard dat zij met de maatregel instemmen, worden in de regel niet meer voor de zitting opgeroepen.
Ook vraagt de kantonrechter wat de betrokkene zelf van de maatregel vindt. Vindt de kantonrechter dat er genoeg redenen zijn voor de maatregel bewindvoering, dan besluit hij tot onderbewindstelling.

Taken van de bewindvoerder

De bewindvoerder behartigt dus iemands financiële belangen. De bewindvoerder maakt kort na zijn benoeming een lijst met een beschrijving van alle goederen, banksaldo’s en schulden die onder het bewind vallen, dit noemen we de boedelbeschrijving. Een kopie van deze boedelbeschrijving stuurt de bewindvoerder naar de rechtbank.

De bewindvoerder regelt alle financiële zaken, zoals bijvoorbeeld:
– zorgt dat alle inkomsten en uitgaven via een beheerrekening gaan.
– zorgt dat u geld voor boodschappen op een leefgeldrekening heeft.
– vraagt vrijstellingen of bijzondere bijstand aan.
– heeft contact met alle betrokken instanties.
– regelt de betaling van alle vaste kosten en rekeningen.
– vraagt huurtoeslag en zorgtoeslag aan.
– regelt de belastingaangifte.
– maakt een budgetplan.
– vraagt uitstel van betaling aan.
– regelt stopzetting onnodige abonnementen en onkosten of zoekt goedkopere alternatieven.
– treft betalingsregelingen ter voorkoming van beslaglegging, afsluiting of uit huis zetting
– legt jaarlijks een rekening-verantwoording af bij de kantonrechter.
– bewaakt het bedrag waar geen beslag op mag worden gelegd (beslagvrije voet).
– regelt de aanvraag voor een schuldhulptraject zoals WSNP of MSNP.

De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld. Dat wil zeggen, dat hij ervoor moet zorgen dat alles wat onder bewind is gesteld, in stand blijft en goed wordt beheerd. Bovendien moet hij er de administratie over voeren en verantwoording afleggen.

Meer informatie?

De rijksoverheid heeft een brochure gemaakt waar nog meer informatie in staat over bewindvoering. Die brochure kunt u vinden via deze link.

Op www.rechtspraak.nl staat nog meer informatie en alle bijbehorende formulieren. Laat u niet afschrikken door al die ingewikkelde formulieren en procedures, ik help u hierbij.

Wat kost het en hoe kan ik dat betalen?

De bewindvoerder krijgt een vergoeding voor de werkzaamheden. Als iemand deze kosten niet zelf kan betalen, kan dit worden betaald via de Bijzondere Bijstand. De aanvraag daarvan zal ik voor u doen. De tarieven zijn vastgesteld door de minister van Veiligheid en Justitie. en gepubliceerd in de Staatscourant. De rechter bepaalt welk tarief de bewindvoerder krijgt. De nu geldende vergoedingen staan op mijn site op de pagina “Tarieven”.

Deel deze pagina.