Bewindvoerders en BTW

Afgelopen tijd waren er een paar rechtszaken over de vraag of bewindvoerders BTW plichtig zijn, of dat ze onder de vrijstelling vallen van artikel 11, eerste lid, letter f, van de Wet Omzetbelasting.

Rechtbank (eerste aanleg)

In eerste instantie oordeelde de rechtbank dat een bewindvoerder ook onder de vrijstelling van de schuldhulpverleners zou vallen. De belastingdienst ging tegen die uitspraak in beroep.

Gerechtshof (hoger beroep)

Op 14-7-2020 deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak. Daarin werd een strikte uitleg van het begrip schuldhulpverlening aangehouden. Volgens deze uitspraak is een bewindvoerder niet vrijgesteld van de omzetbelasting (BTW).

De meest recente jurisprudentie over dit onderwerp vind je eenvoudig via deze link op uitspraken.rechtspraak.nl

Blind vertrouwen of toch liever controle?

Een paar dagen geleden was een triest bericht in het nieuws over een 103 jarige Hilversummer die financieel was opgelicht. Hij had in goed vertrouwen een vriendin gemachtigd voor zijn bankrekening om al zijn financiën te regelen. Deze hulpvaardige vriendin kon de verleiding van het geld niet weerstaan en graaide tot de man financieel aan de grond zat. Toen de man overleed, was er zelfs te weinig geld om zijn begrafenis te bekostigen.

Vooral bij oudere mensen komt dit helaas vaker voor, soms door een goede vriend(in) maar ook door eigen kinderen. Als je zelf je financiën niet meer kunt regelen, kun je waarschijnlijk ook niet meer controleren of iemand anders het goed doet. Er blind op vertrouwen dat die ander het goed doet, is als de kat op het spek binden (en vertrouwen dat ze er niet van eet). De aantrekkingskracht van geld en de gelegenheid, maken samen de boef.

Door schaamte kan het inschakelen van een professionele bewindvoerder een drempel zijn. Natuurlijk mocht de man zelf iemand vragen om zijn financiën te beheren, maar regel het dan juridisch goed met een goede controle door een onafhankelijke instantie. Zo’n onafhankelijk instituut is er namelijk; de rechtbank! En dat regel je dus via de rechter, niet via een notaris.

Dat kan ook als je een vriend(in) of je eigen kind jouw financiën wilt laten regelen. Net als bij een professionele bewindvoerder vraag je dan aan de rechter om die vriend(in) of zoon/dochter te benoemen tot bewindvoerder. De rechtbank zal jaarlijks de “rekening en verantwoording” controleren. Ook bepaalt de rechtbank welke vergoeding iemand daarvoor krijgt, dus daar is dan ook geen discussie meer over. Zo kan je voorkomen dat die hulpvaardige vriend(in) zichzelf gaat verrijken. Met de uitspraak van de rechter staat de bewindvoerder bovendien sterker tegenover bijvoorbeeld schuldeisers.

Meer mensen door schulden onder bewind gesteld.

De Raad voor de Rechtspraak meldde gisteren dat het aantal mensen dat door schulden onder bewind wordt gesteld, de afgelopen jaren fors is gestegen. In 2013 waren er nog ongeveer 35.000 mensen onder bewind, in 2018 waren dat al ruim 56.000 mensen.

Goed of slecht?

Natuurlijk is het slecht nieuws dat steeds meer mensen in financiële problemen komen. Maar het is goed dat steeds meer mensen met deze problemen worden geholpen door ze onder bewind te stellen. Een bewindvoerder kan je zien als een soort financiële hulpverlener.

Hulpverlener?

Ja, volgens mij wel. Iemand die voorkomt dat je nog dieper in de problemen komt. Een bewindvoerder werkt aan stabilisering van de financiën en treft betaalregelingen met schuldeisers. Dat wil niet zeggen dat een bewindvoerder alleen leuke dingen voor je doet. Soms moet een bewindvoerder “nee” zeggen, maar dat zal dan nodig zijn. Net als een tandarts die moet boren om een gaatje te vullen, is hulp niet altijd alleen maar leuk. Maar het voorkomt dat je nog verder wegzakt in het schulden-moeras. Wat dat betreft is het dus goed nieuws dat steeds meer mensen de hulp van een bewindvoerder krijgen. Zoals de tandarts volgens mij terug moet in de basis verzekering, moet je niet wachten tot iemand naar de schuldsanering moet, maar veel eerder al een beschermingsbewind starten.

Zorgtoeslag; 100.000.000 euro blijft liggen!

De Belastingdienst heeft een rekenhulp online gezet waarmee je kunt bekijken of je recht hebt op zorgtoeslag. Dat is hard nodig, want bijna een half miljoen Nederlanders heeft wel recht op zorgtoeslag, maar heeft het niet aangevraagd. Zo blijft er ongeveer 100 miljoen euro op de plank liggen.

De rekenhulp is eenvoudig te vinden door op deze link te klikken.

Het kan zeker lonen om dit uit te zoeken, tot bijna 100 euro per maand. Als je onder beschermingsbewind staat, kan je bewindvoerder dat voor je doen. Vraag ernaar, als je nu geen zorgtoeslag krijgt. Een goede bewindvoerder let hier trouwens ook zelf op.

Voor alle toeslagen geldt trouwens: vul je gegevens eerlijk in als je het aanvraagt. Als je ten onrechte teveel krijgt, zal de Belastingdienst het bij je terug vorderen en dan kom je misschien nog meer in de problemen. De Belastingdienst wil je niet als schuldeiser achter je aan hebben.

Overigens vind ik dat de Belastingdienst het hierbij best nog makkelijker voor ons kan maken. Zij beschikken over zoveel gegevens dat ze best (zonder aanvraag) zelf kunnen zien of iemand recht heeft op de toeslag.

Vakantie voor veel mensen te duur.

Meer dan 25% van de mensen in Nederland gaat dit jaar (weer) niet op vakantie. De vakantie is gewoon te duur. Vaak gaat het vakantiegeld op aan het aflossen van schulden of betalingsachterstanden. Het gaat hierbij niet alleen om mensen die problematische schulden hebben of onder bewind staan, ook om mensen met een normaal betaalde baan.

Modaal inkomen

Mensen met een boven modaal inkomen, sparen vaker van hun vakantiegeld. Dat doen zij vooral om onverwachte uitgaven te kunnen opvangen. Van de mensen met een inkomen beneden modaal (modaal = ongeveer € 36.000 bruto) gaat zelfs 52 procent niet met vakantie. Alleenstaanden blijven het vaakst thuis. Van de gezinnen gaat ruim een vijfde niet.

Vakantiegeld klinkt leuk, maar we kunnen er dus steeds minder echt van op vakantie. Het is voor steeds meer gezinnen een manier om de eindjes aan elkaar te knopen. Als het al een probleem is om rond te komen en er schulden zijn ontstaan, is het geld hard nodig om het hoofd boven water te houden.

Het Nibud heeft hier onderzoek naar gedaan en een interessant artikel over geschreven, dat kan je lezen door hier te klikken.

Problematische schulden kwijtschelden en dan verplicht onder bewind?

In het Algemeen Dagblad staat een artikel over gezinnen met problematische schulden. Sommige mensen denken dat schulden altijd je eigen schuld zijn, dat het hun niet zal overkomen. Ziekte, ontslag, echtscheiding, … het kan iedereen overkomen. Het NiBud heeft berekend dat de kosten voor de maatschappij van een gezin met problematische schulden ongeveer 104.000 euro bedragen, terwijl de gemiddelde schuld van een gezin 42.000 euro is. In het artikel in het AD pleit Erica Verdegaal (econoom) voor het kwijtschelden van schulden, goedkoper voor de maatschappij en beter voor het betreffende gezin.

Psychische en lichamelijke klachten

“Schulden kosten de maatschappij veel geld omdat financiële problemen vaak niet op zichzelf staan. Uit onderzoek blijkt dat mensen die lange tijd in armoede leven twee tot drie keer zoveel kans hebben op psychische en lichamelijke klachten dan mensen met een gevulde bankrekening. Geldzorgen kunnen bovendien leiden tot relatieproblemen, familieruzies, huiselijk geweld, arbeidsverzuim en criminaliteit. Gezinnen met problematische schulden krijgen vaak allerlei hulpverleners over de vloer (zoals jeugdzorg, verslavingszorg, onderwijsinspectie en maatschappelijk werk).” Bron: Algemeen Dagblad

WSNP

Nu is er de WSNP voor gezinnen met schulden waar ze niet meer uit komen. Simpel gezegd: drie jaar lang moet je leven van een bestaansminimum, daarna worden de schulden kwijtgescholden. Vaak gaat het om (gebroken) gezinnen met kleine kinderen. De voorwaarden voor het WSNP traject zijn erg streng, een verkeersboete kan er al voor zorgen dat je uit WSNP wordt gezet. Dan ben je terug bij af.

Kwijtschelden en beschermingsbewind

Het kwijtschelden van schulden moet natuurlijk geen vrijbrief zijn om schulden te maken. Voor zo’n regeling zou je moeten kijken hoe de schulden zijn ontstaan. En dan komt Erica Verdegaal met een heel zinvol advies: na kwijtschelding van de schulden moet men verplicht onder bewind worden geplaatst. In de huidige ingewikkelde maatschappij is het voor sommige mensen gewoon te ingewikkeld om hun financiën goed te beheren. Een goede bewindvoerder is dan de beste hulpverlening voor dat gezin, en stukken goedkoper dan wat die problematische schulden nu de maatschappij kosten. Applaus voor Verdegaal en dit artikel in het AD.

Tros Radar: Overstappen naar een andere bewindvoerder, hoe doe je dat?

Tros Radar is een bekend consumentenprogramma op TV. Op hun internetpagina staat goede informatie, ook over bewindvoerders. Een nieuw artikel gaat over het overstappen naar een andere bewindvoerder. Dat is namelijk mogelijk als je klachten hebt over je huidige bewindvoerder en de samenwerking of het vertrouwen is verstoord. Wil je hier meer over weten, dan is dit artikel een aanrader om te lezen. Klik hier voor de link. Het is een goed artikel met de juiste informatie.

Het is aan te raden om zelf al op zoek te gaan naar een nieuwe bewindvoerder waar je een goed gevoel bij hebt, deze zal je ook begeleiden in de hele procedure. Bedenk bijvoorbeeld of je een voorkeur hebt voor een kleinschalig kantoor of een groot kantoor met meerdere bewindvoerders.

Meldpunt voor foute incassobureaus in Utrecht

Wat een goed nieuws op de site van RTV Utrecht. De gemeente Utrecht komt met een meldpunt voor foute incassobureaus. De verhalen die ik soms hoor zijn ronduit schandalig. Als professioneel bewindvoerder weet ik wat wel/niet is toegestaan en kan ik mij daardoor harder opstellen, om zo mijn klanten hiertegen te beschermen. Het is goed dat deze verhalen nu bij een meldpunt gebundeld kunnen worden.

Lees hier het artikel op de site van RTV Utrecht.

Minister past tarieven aan voor bewindvoerders in 2019

Ieder jaar kijkt de minister of de tarieven voor bewindvoerders moeten worden aangepast. Hij kijkt daarbij bijvoorbeeld naar de stijging van de prijzen en naar de stijging van de lonen in de nieuwe CAO’s. In 2017 en 2018 bleven de tarieven hetzelfde als in 2016. In 2019 zullen de tarieven iets stijgen. Hoeveel? Ongeveer 1%. Minister Dekker heeft dat vorige week bepaald en dit geldt dus vanaf 1 januari 2019 voor alle professionele bewindvoerders.

Het besluit van de minister kun je nalezen als je hier klikt.

De bedragen die in de Regeling van de minister staan zijn de netto bedragen. De Belastingdienst bepaalt dat daarover ook nog 21% BTW moet worden betaald. De nieuwe tarieven staan al op mijn tarieven-pagina.

Bereikbaarheid bewindvoerder: hoe zit dat?

Sommige bewindvoerders zijn slecht bereikbaar, het is een veel gehoorde klacht. De bewindvoerder is maar op bepaalde tijden (telefonisch) bereikbaar, of maar een aantal dagen in de week of soms helemaal niet. E-mails worden niet beantwoord of de bewindvoerder is niet bereikbaar voor je schuldeisers. Bewindvoerders worden door de Rechtbank gecontroleerd en die Rechtbank stelt eisen aan de bereikbaarheid van de bewindvoerder.

Hieronder lees je hoe dat zit met die eisen van de Rechtbank en wat je kunt doen als je niet tevreden bent over de bereikbaarheid van jouw bewindvoerder. Zo kan je bijvoorbeeld overstappen naar een andere bewindvoerder die wel goed bereikbaar is.

Volgens de kwaliteitseisen moet een bewindvoerder minimaal 4 dagen per week telefonisch bereikbaar zijn. Dit mag op bepaalde tijden zijn. Buiten deze tijden moet een bewindvoerder altijd binnen 2 werkdagen een reactie geven op bijvoorbeeld een e-mail.

Iedere bewindvoerder moet een klachtenprocedure hebben. Je kunt beginnen om een klacht in te dienen. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van jouw klacht, dan kun je een brief naar de Rechtbank sturen. Als de bereikbaarheid heel slecht is of de communicatie met de bewindvoerder erg verstoord is, dan kan je bij de Rechtbank een verzoek indienen om een andere bewindvoerder te krijgen.

Klik hier voor de kwaliteitseisen die de Rechtbank stelt.

Overigens is er volgens mij nog iets heel belangrijk; doet de bewindvoerder wat hij zegt, ofwel “afspraak is afspraak”. Ook die betrouwbaarheid is net zo belangrijk als de bereikbaarheid. Immers, wat heb je aan een bewindvoerder die wel bereikbaar is maar niet doet wat is afgesproken?

Deurwaarder mag minder in beslag nemen

Deurwaarders mogen voortaan minder in beslag nemen bij mensen met schulden als die onder het bestaansminimum dreigen te komen.

Zo mag niet meer de hele bankrekening in beslag worden genomen, maar moet een deel van het tegoed tot de beschikking van de rekeninghouder blijven.

Uitzichtloze situatie voorkomen.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) wil met zijn voorstel voorkomen dat mensen met schulden in een uitzichtloze situatie belanden. Ook als er beslag op een bankrekening wordt gelegd, moet iemand geld overhouden om eten te kopen en de huur te betalen, vindt hij.
Bij beslag op loon of uitkering geldt al dat een deel niet naar de deurwaarder gaat; de zogenoemde beslagvrije voet. Nu kan iemand snel in de problemen komen als beslag op de bankrekening wordt gelegd, terwijl diens loon of uitkering net gestort is. Dan blijft er niets over om van te leven, stelt Dekker.

Onaanvaardbare gevolgen voorkomen

De bewindsman wil ook de lijsten van spullen die een deurwaarder wel en niet mag meenemen aanpassen, om “onaanvaardbare gevolgen” te voorkomen. Een koelkast geldt inmiddels bijvoorbeeld als onmisbaar.

De minister wil verder verkoop van in beslag genomen spullen via internet mogelijk maken. Bij verkoop via internet kunnen meer mensen bereikt worden dan bij verkoop via veilingen, zoals nu gebeurt. Hij hoopt ook op hogere opbrengsten tegen lagere kosten.

Verder wil de minister dat er geen beslag wordt gelegd als te verwachten is dat de kosten de opbrengst overtreffen. Gedwongen verkoop levert in zo’n geval niets op.

Consumentenbond: betaal niet aan agressieve incassobureaus

Het regent bij de Consumentenbond klachten over foute incassobureaus die op agressieve wijze en ten onrechte betaling eisen voor vage diensten. De Consumentenbond roept op om niet te betalen.

Vaak is er sprake van een bedrijf met een onbekende of buitenlandse naam en ongevraagde telefonische verkoop (“u heeft een enquête ingevuld” of “u heeft een prijs gewonnen”) en proberen ze vage diensten aan te smeren (kortingen of abonnementen of proefverpakkingen). Vervolgens komen rekeningen en dreiging met incasso of juridische stappen, omdat je niet binnen 14 dagen hebt geannuleerd.

Klik hier en lees er meer over op de website van de Consumentenbond.

Veel jongeren in problemen door schulden.

Stuur dit bericht door naar een jongere met schulden.

Oorzaak.
Ook veel jongeren (18-27 jaar) hebben problematische schulden. Dat zijn echt niet alleen schulden door een te duur telefoonabonnement of door aankopen via internet. Tijdens het volgen van een opleiding ontstaan ook schulden, en denk ook aan “op-kamers-gaan” of ziektekosten. Door de schulden kunnen de studieprestaties minder worden, de schulden leveren immers veel stress op. Maar ook bijvoorbeeld als een opleiding wordt gestopt en je opeens de OV-kosten en lesgeld moet terugbetalen.

Geen diploma door schulden?
37% van de mbo’ers van 18 jaar en ouder heeft momenteel een schuld. Eén op de vier heeft betalingsachterstanden. Gaan jongeren op zichzelf wonen, dan neemt de schuldensituatie toe. 15 % van de mbo-studenten vindt dat hij/zij een financieel probleem heeft. Uit ervaringen van mbo-docenten blijkt dat studenten met schulden vaker afwezig zijn, weinig aandacht aan school besteden, hun studiekosten moeilijk kunnen betalen of zelfs stoppen met school. (Bron: NIBUD)

Agressieve incasso veroorzaakt nieuwe schulden.
Jongeren met schulden zijn voor incasso bureaus een interessante markt, er zou zelfs gehandeld worden in schuld-dossiers. De incasso bureaus vragen hoge tarieven en incassokosten. Als jongeren met schulden met deze agressieve incasso bureaus te maken krijgen, kunnen nog grotere problemen ontstaan. Onder druk van de incasso betalen ze (onder druk) hun schuld af, maar kunnen daardoor bijvoorbeeld de zorgpremie niet meer betalen. Zo gaat het van kwaad tot erger. En dan kan het hard bergafwaarts gaan!

Beschermingsbewind voor jongeren.
Jongeren zijn graag zelfstandig, daardoor vragen ze niet graag om hulp en wachten dan te lang. Een beschermingsbewind kan ook voor de jongere met schulden voorkomen dat hij/zij steeds dieper in het financiële moeras wegzakt. Een bewindvoerder kan erger voorkomen en een gezonde situatie laten terugkeren. Het is geen schande om hulp te vragen, het laat zien dat je inzicht hebt en daarnaar handelt. Het doel van het beschermingsbewind is altijd om die financiële zelfstandigheid terug te brengen.

Zie ook dit artikel op NOS en dit artikel in de Volkskrant.

Drie miljoen Nederlanders financieel kwetsbaar

2 miljoen vrouwen en 1 miljoen mannen zijn financieel kwetsbaar. Vaak hebben ze wel een inkomen, maar verdienen minder dan bijstandsniveau.  (bron: CBS) Ze lopen het risico grote schulden te krijgen. Goede bewindvoering kan voorkomen dat het financieel helemaal uit de hand loopt.

TIP: Wacht niet totdat je in de schuldhulp terecht komt, maar vraag om bewindvoering door een professionele bewindvoerder.

Financiële kwetsbaarheid komt dus veel meer voor. Door op tijd hulp te vragen, kan je voorkomen dat je “verdrinkt in de schulden” en uiteindelijk persoonlijk failliet wordt verklaard. De maatregel Beschermingsbewind is er om deze personen te beschermen en te helpen, het is geen straf of zoiets!

Bron: CBS

Heb jij moeite om je leven financieel overeind te houden, of ken je iemand die dat heeft? Neem dan contact met mij op, dan kijken we samen welke hulp mogelijk is.

Rechter: beide partijen moeten zich aan betalingsregeling houden.

“Op kosten gejaagd na kleine achterstand zorgverzekeraar”

Geen eenvoudig artikel, maar wel met een belangrijke uitspraak van een rechter. Als een betalingsregeling is gemaakt, moeten beide partijen zich daaraan houden!  De rechter heeft een vordering van zorgverzekeraar CZ afgewezen, nadat CZ zich niet aan de betalingsregeling hield en daardoor extra schulden ontstonden.

Klik hier voor een link naar het artikel op www.schuldinfo.nl.

Dit artikel onderstreept hoe belangrijk het is een goede betalingsregeling te treffen en je daar ook strikt aan te houden. Als je je niet aan de betalingsregeling houdt, kunnen er wel nieuwe schulden ontstaan waarvoor je dan verantwoordelijk bent.

Zorgverzekeraar biedt budgetbeheer aan, of is het incasso?

De premie voor de ziektekostenverzekering betekent iedere maand een flinke graai uit de portemonnee. Met een gemiddelde basispremie + eigen risico kom je per jaar al snel uit op een rekening van 1700,00 euro per persoon. Veel mensen hebben moeite om die premie en het eigen risico te betalen. Met een achterstand kunnen ze natuurlijk een incassobureau op u afsturen, maar die hebben een slechte naam gekregen. Hebben de zorgverzekeraars nu een nieuwe truc bedacht?

Met enige verbazing las ik 23 september in de Telegraaf (link) dat een zorgverzekeraar budgetbeheer gaat aanbieden aan klanten die langere tijd de zorgpremie niet kunnen betalen.

Budgetbeheer is niet hetzelfde als bewindvoering. Bewindvoering is in opdracht van de kantonrechter die toetst of het een juiste maatregel is. Bij bewindvoering houdt de rechtbank toezicht op de bewindvoering en toetst of de bewindvoerder aan alle kwaliteitseisen voldoet. Ook moet de bewindvoerder jaarlijks, via een accountant, verantwoording afleggen. Bij budgetbeheer ontbreken die zekerheden voor de klant.

Ik vraag mij af wiens belang voorop staat, als de zorgverzekeraar een budgetbeheerder op je af stuurt. Uit het artikel in de krant maak ik op dat het betalen van de zorgpremie en het inlossen van de betalingsachterstand het doel van het budgetbeheer is. In het artikel staat bijvoorbeeld: „Wie in de hulpverlening zit, dient al zijn financiën over te geven. Vervolgens regelt de hulpverlening hoeveel geld er per week overblijft dat mag worden uitgegeven. Bovendien houdt het budgetbeheer in dat uit het inkomen van de verzekerde reserveringen worden gemaakt voor kosten die later gaan worden gemaakt. Zorgkosten zoals het eigen risico bijvoorbeeld. […] Het is de bedoeling dat de verzekerden na twee jaar vrij zijn van schulden bij de zorgverzekeraar…”.

Dit betekent volgens mij dat het belang van de zorgverzekeraar centraal staat, en niet de klant met een betalingsproblemen! Wat voor gevolgen heeft dit voor (het ontstaan van) andere schulden en voor het resterende geld waarvan de klant moet leven? Dit doet mij eerder denken aan een incassobureau onder de vlag van budgetbeheer.

Ik vraag mij af of dit wel helemaal is toegestaan. Het zou goed zijn als de AFM en/of de ACM of de politieke partijen in de Tweede Kamer hier een stokje voor steken. Mijn persoonlijke mening is dat dit niet goed is. Ik stel de klant centraal en ik werk er samen met de klant aan om een gezonde financiële situatie te realiseren en behouden.