Bewindvoerders en BTW

Afgelopen tijd waren er een paar rechtszaken over de vraag of bewindvoerders BTW plichtig zijn, of dat ze onder de vrijstelling vallen van artikel 11, eerste lid, letter f, van de Wet Omzetbelasting.

Rechtbank (eerste aanleg)

In eerste instantie oordeelde de rechtbank dat een bewindvoerder ook onder de vrijstelling van de schuldhulpverleners zou vallen. De belastingdienst ging tegen die uitspraak in beroep.

Gerechtshof (hoger beroep)

Op 14-7-2020 deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak. Daarin werd een strikte uitleg van het begrip schuldhulpverlening aangehouden. Volgens deze uitspraak is een bewindvoerder niet vrijgesteld van de omzetbelasting (BTW).

De meest recente jurisprudentie over dit onderwerp vind je eenvoudig via deze link op uitspraken.rechtspraak.nl

Blind vertrouwen of toch liever controle?

Een paar dagen geleden was een triest bericht in het nieuws over een 103 jarige Hilversummer die financieel was opgelicht. Hij had in goed vertrouwen een vriendin gemachtigd voor zijn bankrekening om al zijn financiën te regelen. Deze hulpvaardige vriendin kon de verleiding van het geld niet weerstaan en graaide tot de man financieel aan de grond zat. Toen de man overleed, was er zelfs te weinig geld om zijn begrafenis te bekostigen.

Vooral bij oudere mensen komt dit helaas vaker voor, soms door een goede vriend(in) maar ook door eigen kinderen. Als je zelf je financiën niet meer kunt regelen, kun je waarschijnlijk ook niet meer controleren of iemand anders het goed doet. Er blind op vertrouwen dat die ander het goed doet, is als de kat op het spek binden (en vertrouwen dat ze er niet van eet). De aantrekkingskracht van geld en de gelegenheid, maken samen de boef.

Door schaamte kan het inschakelen van een professionele bewindvoerder een drempel zijn. Natuurlijk mocht de man zelf iemand vragen om zijn financiën te beheren, maar regel het dan juridisch goed met een goede controle door een onafhankelijke instantie. Zo’n onafhankelijk instituut is er namelijk; de rechtbank! En dat regel je dus via de rechter, niet via een notaris.

Dat kan ook als je een vriend(in) of je eigen kind jouw financiën wilt laten regelen. Net als bij een professionele bewindvoerder vraag je dan aan de rechter om die vriend(in) of zoon/dochter te benoemen tot bewindvoerder. De rechtbank zal jaarlijks de “rekening en verantwoording” controleren. Ook bepaalt de rechtbank welke vergoeding iemand daarvoor krijgt, dus daar is dan ook geen discussie meer over. Zo kan je voorkomen dat die hulpvaardige vriend(in) zichzelf gaat verrijken. Met de uitspraak van de rechter staat de bewindvoerder bovendien sterker tegenover bijvoorbeeld schuldeisers.

WSNP? Doe dan ook beschermingsbewind!

WSNP is de wettelijke schuldsanering voor (natuurlijke) personen die door de rechter wordt opgelegd. Dit is de laatste mogelijkheid om, na een zwaar traject van meerdere jaren, van onoverbrugbare schulden af te komen. Tijdens dit traject moet je van het absolute minimum leven, zeg maar; op een houtje bijten. Als je het traject goed doorloopt en je aan alle regeltjes houdt, ben ja daarna van je schulden af. Gaat het traject fout, doordat je je ergens niet aan de regels hebt gehouden, dan wordt je uit de WSNP gezet en mag je 10 jaar niet opnieuw hiervan gebruik maken.

Redelijk toch?

Tot zover klinkt het redelijk, maar in de praktijk hoor ik regelmatig pijnlijke verhalen dat het niet goed gaat. Tijdens de WSNP krijg je een WSNP-bewindvoerder die zorgt dat zoveel mogelijk wordt afgedragen aan de schuldeisers. Je zou kunnen zeggen dat die WSNP-bewindvoerder er niet voor jou is, maar voor de schuldeisers. Dit is dus iets anders dan een beschermingsbewindvoerder, die is er om jouw geldzaken te regelen. Als je in de WSNP komt en je moet je geldzaken zelf regelen, gaat het daar vaak fout en dan mislukt de regeling.

Wat gaat er fout?

In de WSNP moet je geld apart leggen om aan de WSNP-bewindvoerder af te dragen, dat heet een boedelafdracht. Dat sparen is vaak te ingewikkeld, deze mensen zijn immers niet zomaar in de schulden gekomen. Sparen zal dus niet iets zijn waar ze goed in zijn, in tegendeel daar ligt vaak de oorzaak van het probleem. Gespaard geld brandt in de handen en wordt impulsief uitgegeven. Gevolg; ze dragen te weinig af voor die boedelafdracht en de WSNP-bewindvoerder is niet tevreden. Zo mislukt het traject. Dat is jammer voor de samenleving (het is een duur traject) maar zeker ook voor de persoon die daarna in een nog dieper schulden-gat valt.

Vergroot de kans op succes.

Zo’n uiterste mogelijkheid om schuldenvrij te worden, zou ook zo moeten worden georganiseerd dat de kans op succes het grootst is. Niemand heeft er iets aan als het misloopt. Als je bedenkt dat de mensen die meestal in de WSNP terecht komen, grote problemen hebben met het regelen van hun financiën, dan zou je daar dus extra hulp voor moeten bieden.

Rechter eist; eerst beschermingsbewind starten, dan WSNP.

Gelukkig zie ik dat soms de rechter die de WSNP maatregel oplegt, dit ook inziet en eerst wil dat een beschermingsbewind wordt gestart. Zo heb ik het zelf meegemaakt met een klant. Eigenlijk zou dit de standaard procedure moeten zijn, misschien zelfs een wettelijke eis.

Oproep aan de politiek.

Pas de regelgeving aan zodat iemand altijd een beschermingsbewindvoerder krijgt, als hij/zij de WSNP in gaat.

Meer mensen door schulden onder bewind gesteld.

De Raad voor de Rechtspraak meldde gisteren dat het aantal mensen dat door schulden onder bewind wordt gesteld, de afgelopen jaren fors is gestegen. In 2013 waren er nog ongeveer 35.000 mensen onder bewind, in 2018 waren dat al ruim 56.000 mensen.

Goed of slecht?

Natuurlijk is het slecht nieuws dat steeds meer mensen in financiële problemen komen. Maar het is goed dat steeds meer mensen met deze problemen worden geholpen door ze onder bewind te stellen. Een bewindvoerder kan je zien als een soort financiële hulpverlener.

Hulpverlener?

Ja, volgens mij wel. Iemand die voorkomt dat je nog dieper in de problemen komt. Een bewindvoerder werkt aan stabilisering van de financiën en treft betaalregelingen met schuldeisers. Dat wil niet zeggen dat een bewindvoerder alleen leuke dingen voor je doet. Soms moet een bewindvoerder “nee” zeggen, maar dat zal dan nodig zijn. Net als een tandarts die moet boren om een gaatje te vullen, is hulp niet altijd alleen maar leuk. Maar het voorkomt dat je nog verder wegzakt in het schulden-moeras. Wat dat betreft is het dus goed nieuws dat steeds meer mensen de hulp van een bewindvoerder krijgen. Zoals de tandarts volgens mij terug moet in de basis verzekering, moet je niet wachten tot iemand naar de schuldsanering moet, maar veel eerder al een beschermingsbewind starten.

Tros Radar: Overstappen naar een andere bewindvoerder, hoe doe je dat?

Tros Radar is een bekend consumentenprogramma op TV. Op hun internetpagina staat goede informatie, ook over bewindvoerders. Een nieuw artikel gaat over het overstappen naar een andere bewindvoerder. Dat is namelijk mogelijk als je klachten hebt over je huidige bewindvoerder en de samenwerking of het vertrouwen is verstoord. Wil je hier meer over weten, dan is dit artikel een aanrader om te lezen. Klik hier voor de link. Het is een goed artikel met de juiste informatie.

Het is aan te raden om zelf al op zoek te gaan naar een nieuwe bewindvoerder waar je een goed gevoel bij hebt, deze zal je ook begeleiden in de hele procedure. Bedenk bijvoorbeeld of je een voorkeur hebt voor een kleinschalig kantoor of een groot kantoor met meerdere bewindvoerders.

WSNP en kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Daar ligt de aanslag voor de gemeentelijke belastingen weer op de mat. Een flink bedrag, zeker als je weinig te besteden hebt. Gelukkig bestaat er een mogelijkheid om bij de gemeente kwijtschelding aan te vragen als je op bijstandsniveau zit. Maar wat als je in de WSNP (schuldsanering) zit en je hebt inkomen boven de bijstandsnorm, bijvoorbeeld uit loondienst of een WIA of WAO uitkering?

In de WSNP moet je het inkomen boven het vrij te laten bedrag afdragen aan een boedelrekening. Hiermee kunnen bijvoorbeeld schulden worden afbetaald. Deze boedelrekening wordt beheerd door de WSNP-bewindvoerder, niet de bewindvoerder van het beschermingsbewind. Doordat je geld afdraagt houd je zelf minder over, je zit immers in de WSNP dus je leeft op bijstandsniveau. Kom je dan in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen?

Niet alle gemeenten gaan hier hetzelfde mee om. Dus het is raadzaam om bij je gemeente om kwijtschelding te vragen. Er zijn nu twee mogelijkheden:

 1. De gemeente geeft kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen.
 2. De gemeente geeft GEEN kwijtschelding. In dat geval krijg je een schriftelijke afwijzing van de gemeente. Deze afwijzing lever je in bij de WSNP-bewindvoerder. De gemeentelijke belastingen moeten nu betaald worden vanuit de boedelrekening.

Eigenlijk is dit heel logisch, het is immers niet de bedoeling dat je van minder dan het bijstandsniveau moet leven.

Uitslag klanttevredenheid onderzoek 2018.

Rapportcijfer: 9,6

Een paar weken geleden stuurde ik al mijn klanten een korte vragenlijst waarop ze anoniem konden aangeven hoe ze mij als bewindvoerder beoordeelden. Ik kreeg 80% van de vragenlijsten via de retourenvelop ingevuld terug. Ik was niet verbaasd dat mijn klanten positief waren, maar deze uitslag had ik ook niet verwacht… Gemiddeld krijg ik het rapportcijfer 9,6

Klanttevredenheid 2018

VraagOordeel
Hoe verliep het intakegesprek en de eerste contactencijfer 9,7
Hoe was de uitleg en eerste informatie die u kreegcijfer 9,5
Bereikbaarheid van de bewindvoerdercijfer 9,6
Hoe goed is uw bewindvoerder op de hoogte van uw situatiecijfer 9,7
Hoe beoordeelt u mij als uw bewindvoerdercijfer 9,7
Zou u mij als bewindvoerder adviseren aan uw goede vrienden of familie100% zegt JA

Opmerkingen

Op de vragenlijst hadden mijn klanten nog een aantal opmerkingen gezet. Een paar daarvan zal ik noemen.

Mw belt altijd terug wanneer nodig.

Alle veranderingen worden direct besproken. Meer dan tevreden.

Jij geeft mij en de kinderen zoveel rust dat ik weer kan “adem halen”.

Je bent professioneel, streng maar ook lief en eerlijk. Mijn financiële hulp, mijn toekomst.

Ziektekostenverzekering en schulden, hoe zit dat?

Het is weer de tijd dat veel mensen overstappen naar een andere zorgverzekering. Een bewindvoerder mag hierin niet adviseren, maar kan wel zinvolle informatie geven of algemene tips. Laten we dat dan maar eens doen in dit bericht.

Kan je bijvoorbeeld overstappen naar een andere verzekering als je een betalingsachterstand hebt? Dat hangt af van jouw situatie. Heb je een betalingsachterstand op de premie van je huidige zorgverzekering, dan kan je niet overstappen naar een andere verzekeraar. Alleen bij je huidige zorgverzekeraar kun je een basisverzekering afsluiten, andere verzekeraars zullen je weigeren. Heb  je alleen een betalingsachterstand op het eigen risico, dan kan je wel overstappen naar een andere verzekeraar. In beide gevallen kun je trouwens wel een wijziging in je aanvullende verzekering vragen. Dat kan verstandig zijn. Als je bijvoorbeeld (bijna) geen kosten declareert waarvoor je een dure aanvullende verzekering bent, is het vaak goedkoper om die aanvullende verzekering te stoppen. Dan is de basisverzekering meestal voldoende.

Als je de aanvullende verzekering wilt veranderen, dan moet je dat zelf regelen met je zorgverzekering. Je moet dat in ieder geval zelf beslissen. Als het jou niet zelf lukt, kan je wel hulp vragen aan je bewindvoerder. Adviseren mogen we niet, maar helpen mogen we gelukkig wel. Wacht daar niet te lang mee, het moet voor 1 januari zijn geregeld.

Een achterstand in de betaling van de premie kan je flink op extra kosten jagen. Niet alleen omdat je dus niet kunt overstappen, maar ook omdat met een achterstand van meer dan 6 maanden het CAK de premie gaat incasseren met een toeslag/boete daar bovenop. De bewindvoerder kan proberen onder die boete uit te komen door een betaalregeling te treffen.

Via de volgende link kom je op de pagina van de overheid met algemene informatie over overstappen naar een andere zorgverzekering. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/overstappen-zorgverzekeraar.

Ik woon verder weg, kan je toch mijn bewindvoerder zijn?

Rondom Woerden.

Mijn activiteiten richt ik vooral op alle plaatsen in de gemeenten Woerden –  Nieuwegein – Stichtse Vecht – Montfoort – Oudewater – IJsselstein – De Ronde Venen – Utrecht. Voordeel daarvan is dat ik in de contacten die ik in die regio heb, kan gebruiken voor meerdere klanten.

Ik woon verder weg, kan je mij toch helpen?

Maar wat als je iets verder weg woont, kan ik dan toch jouw bewindvoerder zijn? Ja natuurlijk kan dat. Het is niet handig als je aan de andere kant van het land woont, maar als je woont binnen een straal van ongeveer 35 kilometer (zie het kaartje) dan nodig ik je uit om contact op te nemen. Als je mij een berichtje. stuurt, dan kijken we samen of het mogelijk is en wat voor jou het beste is.

Minister past tarieven aan voor bewindvoerders in 2019

Ieder jaar kijkt de minister of de tarieven voor bewindvoerders moeten worden aangepast. Hij kijkt daarbij bijvoorbeeld naar de stijging van de prijzen en naar de stijging van de lonen in de nieuwe CAO’s. In 2017 en 2018 bleven de tarieven hetzelfde als in 2016. In 2019 zullen de tarieven iets stijgen. Hoeveel? Ongeveer 1%. Minister Dekker heeft dat vorige week bepaald en dit geldt dus vanaf 1 januari 2019 voor alle professionele bewindvoerders.

Het besluit van de minister kun je nalezen als je hier klikt.

De bedragen die in de Regeling van de minister staan zijn de netto bedragen. De Belastingdienst bepaalt dat daarover ook nog 21% BTW moet worden betaald. De nieuwe tarieven staan al op mijn tarieven-pagina.

Officieel benoemd door de Rechtbank Midden-Nederland.

Op 18 januari 2018 ben ik door de Rechtbank Midden-Nederland officieel benoemd tot (zelfstandig) Professioneel Bewindvoerder. Ik was al opgenomen in het register van de Rechtbank, maar met deze benoeming mag ik nu ook als zelfstandige onder eigen titel (Laurium Bewindvoering) werken als professioneel bewindvoerder.

Register.

Om in het register te worden opgenomen moet je aan een reeks eisen voldoen; opleiding, ervaring, bedrijfsvoering, administratie, accountant. Een benoeming gaat nog een flinke stap verder. In een grondig “verhoor” op de Rechtbank aan het Vrouwe Justitiaplein in Utrecht werd mijn kennis en inzicht getoetst door een rechter. Je kunt het vergelijken met het verdedigen van je bedrijfsplan en het doen van een mondeling examen.

Het eerste beschermingsbewind is inmiddels aan mij toegewezen, en een paar andere beschermingsbewinden zijn in behandeling bij de Rechtbank.

Moeite om de huur of gas/stroomrekening te betalen? Schulden die niet minder worden? Dan verdient u de juiste hulp: deskundig en persoonlijk.

Sommige mensen hebben moeite om de rekeningen te betalen of schulden af te betalen. Hun financiële situatie is niet stabiel en het lukt niet om het op te lossen. Vaak gaat het van kwaad tot erger. Met de juiste professionele hulp, kan het tij worden gekeerd.

Wat is de oorzaak?
Dit kan iedereen overkomen, ook zonder verwijtbaar handelen. Misschien heb je een verkeerde keuze gemaakt, maar het kan je ook zomaar overkomen zonder dat jij er iets tegen kon doen. Hoe dan ook, niemand zit vrijwillig in financiële problemen. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door;

 • Ontslag
 • Overlijden van een partner
 • Scheiding of beëindiging relatie
 • Kopen op krediet
 • Restschuld na verkoop van de woning
 • Studieschuld
 • Eigen risico zorgverzekering en andere medische kosten
 • Ernstige of chronische ziekte
 • Ongeval
 • Langdurige werkeloosheid
 • Moeite om eigen geldzaken goed te regelen
 • Handicap of beperking
 • Kwetsbaar voor misbruik, denk bijvoorbeeld aan ouderen en verstandelijk beperkten
 • Verslavingsproblematiek

Negatieve spiraal.
De rekeningen stapelen zich op. Deurwaarders en incassobureaus komen aan de deur om voor hun schuldeiser geld op te halen of beslag te leggen. De ene rekening wordt betaald en voor de andere rekening is te weinig geld over. Zo ontstaat een negatieve spiraal waar je zonder goede hulp bijna niet meer uit kunt komen. De gevolgen kunnen vreselijk zijn. Wie bijvoorbeeld lange tijd de huur niet betaald, wordt vaak uit de woning gezet. Soms wordt hulp geboden door iemand met verkeerde bedoelingen. We kennen allemaal wel verhalen van de vriendelijke man die de rekening van een dementerende oudere plundert. Als het om geldzaken gaat, kan je niet zomaar iedereen vertrouwen.

Schuldhulpmaatjes?
In veel gemeenten wordt gewerkt met schuldhulpmaatjes, dat zijn vrijwilligers die je adviseren met de geldzaken. Het is goedbedoelde hulp, maar uiteindelijk moet u alles zelf regelen. De kwaliteit van de adviezen is heel verschillend, afhankelijk van de kennis en ervaring van de vrijwilliger. Krijgt u verkeerde adviezen en voert u ze uit? Dan is het uw eigen “schuld”. Wat zijn de nadelen van zo’n schuldmaatje?

 • Hoe deskundig is het schuldmaatje echt?
 • Beperkte mogelijkheden, het juridisch kader ontbreekt.
 • Alleen goedbedoeld advies, u moet alles zelf regelen.
 • Schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders blijven de deur platlopen.
 • Er is geen toezicht door de rechtbank.
 • Geen controle door een accountant.
 • Niet geschikt voor complexe financiële problematiek.
 • U blijft zelf verantwoordelijk, ook als het advies fout was.

“Een schuldmaatje is een “makkelijke oplossing” zonder goede waarborgen en controle.”

Daarom adviseer ik professionele hulpverlening als de situatie ingewikkeld is en de gevolgen groot kunnen zijn.

Schuldsanering.
Zonder hulp lopen de schulden steeds verder op. Uiteindelijk kan een situatie ontstaan dat er niets anders op zit dan bij de rechter schuldsanering aan te vragen. Dit is de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). De rechter benoemt een bewindvoerder die de geldzaken overneemt en een rechter-commissaris die toezicht houdt. Na een aantal jaren waarbij je van heel weinig geld moet rondkomen, kunnen de schulden worden “kwijtgescholden”. Deze WSNP is zeker geen makkelijke manier om van je schulden af te komen, het is een loodzwaar traject voor de betrokkene. Je zit jarenlang op het absolute minimum. Ook voor de schuldeisers is de WSNP nadelig, de schulden worden uiteindelijk immers kwijtgescholden, schuldeisers kunnen fluiten naar hun geld.

“Daarom is het voor iedereen beter om te voorkomen dat u in de schuldsanering terecht komt!”

Het is dus van belang dat iemand de juiste hulp krijgt om te voorkomen dat men in de WSNP/schuldsanering komt. Het is in de eerste plaats in het belang van de persoon met schulden, maar uiteindelijk ook in het belang van de schuldeiser die de rekeningen uiteindelijk graag betaald ziet.

Beschermingsbewind, vaak een alternatief.
Gelukkig is er een tussenweg, iets tussen het schuldmaatje en de schuldsanering. Je kunt de rechter vragen een beschermingsbewind uit te spreken. Zo’n onderbewindstelling betekent dat een bewindvoerder alle financiële zaken overneemt. Alle schuldeisers worden verwezen naar die bewindvoerder. Doel van de bewindvoering is dat een stabiele financiële situatie ontstaat, dat de rekeningen worden betaald en zoveel mogelijk schulden worden afbetaald. De betrokkene krijgt via de bewindvoerder “leefgeld”. Einddoel is dat iemand weer financieel zelfstandig is en de schulden zijn betaald.

Voordelen van een beschermingsbewind door een professionele bewindvoerder zijn;

 • Toezicht door de rechtbank.
 • Controle door een accountant.
 • Bewezen deskundigheid, de rechtbank stelt eisen aan opleiding en ervaring.
 • Er is een wettelijk kader, daardoor heeft de bewindvoerder meer mogelijkheden.
 • Schuldeisers laten de betrokkene met rust en kloppen aan bij de bewindvoerder.
 • Niet alleen advies maar neemt de volledige financiële huishouding van u over.
 • Verplichte beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid verzekering.
 • Verplichte klachtenprocedure.

Een bewindvoerder kost wel geld, maar dit kan vaak worden betaald vanuit de Bijzondere Bijstand. Sommige gemeenten proberen daarop te bezuinigen door bijvoorbeeld schuldhulpmaatjes aan te bieden. Bedenk dat niet de gemeente maar uzelf bepaalt of u beschermingsbewind wilt aanvragen, en dat de rechter bepaalt of dit in uw geval de juiste beslissing is.

Wat is voor mij het beste?
Iedere situatie is anders en iedere persoon ook. Helaas zie ik dat men vaak lang wacht voordat iemand hulp vraagt. Vaak komt dat door schaamte, maar ondertussen gaat het verder bergafwaarts. Een negatieve spiraal waar u niet zonder hulp uit komt. Niets om u voor te schamen, wel iets om hulp bij te vragen.

Heeft u een betalingsachterstand bij de woningbouw of voor gas/stroom of de zorgverzekering?
Dan verdient u de juiste hulp: deskundig en persoonlijk.

Als professioneel bewindvoerder kan ik samen met u de situatie bespreken, een deskundig advies geven en u begeleiden bij de procedures.

Ineke
Laurium Bewindvoering

Waarom is Laurium Bewindvoering anders?

Laurium Bewindvoering werkt anders, kwaliteit en persoonlijke aanpak zijn prioriteit. Goede bewindvoering is maatwerk, sommige klanten vragen daarbij meer aandacht en tijd of een andere werkwijze. Doordat Laurium Bewindvoering kleinschalig is, heeft de klant altijd direct contact met de eigen bewindvoerder en is de kennis van het dossier optimaal. Ik regel uw geldzaken in goed overleg, u krijgt duidelijke uitleg en afspraak = afspraak! Ik denk actief mee om oplossingen te vinden, en ik ga op zoek naar kansen om uw situatie te verbeteren. Zo behaal ik voor u het beste resultaat.

Laurium Bewindvoering wil de beste zijn, niet de grootste.
DESKUNDIG EN PERSOONLIJK

Mijn ervaring is dat bij een juiste begeleiding veel mensen weg kunnen blijven uit de schuldhulpsanering.

Ik richt mij vooral op het gebied met de gemeenten: Woerden –  Nieuwegein – Stichtse Vecht – Montfoort – Oudewater – IJsselstein – Utrecht. Maar ook als u in een andere gemeente woont, kunt u bij Laurium Bewindvoering terecht.