Bewindvoerders en BTW

Afgelopen tijd waren er een paar rechtszaken over de vraag of bewindvoerders BTW plichtig zijn, of dat ze onder de vrijstelling vallen van artikel 11, eerste lid, letter f, van de Wet Omzetbelasting.

Rechtbank (eerste aanleg)

In eerste instantie oordeelde de rechtbank dat een bewindvoerder ook onder de vrijstelling van de schuldhulpverleners zou vallen. De belastingdienst ging tegen die uitspraak in beroep.

Gerechtshof (hoger beroep)

Op 14-7-2020 deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak. Daarin werd een strikte uitleg van het begrip schuldhulpverlening aangehouden. Volgens deze uitspraak is een bewindvoerder niet vrijgesteld van de omzetbelasting (BTW).

De meest recente jurisprudentie over dit onderwerp vind je eenvoudig via deze link op uitspraken.rechtspraak.nl

Blind vertrouwen of toch liever controle?

Een paar dagen geleden was een triest bericht in het nieuws over een 103 jarige Hilversummer die financieel was opgelicht. Hij had in goed vertrouwen een vriendin gemachtigd voor zijn bankrekening om al zijn financiën te regelen. Deze hulpvaardige vriendin kon de verleiding van het geld niet weerstaan en graaide tot de man financieel aan de grond zat. Toen de man overleed, was er zelfs te weinig geld om zijn begrafenis te bekostigen.

Vooral bij oudere mensen komt dit helaas vaker voor, soms door een goede vriend(in) maar ook door eigen kinderen. Als je zelf je financiën niet meer kunt regelen, kun je waarschijnlijk ook niet meer controleren of iemand anders het goed doet. Er blind op vertrouwen dat die ander het goed doet, is als de kat op het spek binden (en vertrouwen dat ze er niet van eet). De aantrekkingskracht van geld en de gelegenheid, maken samen de boef.

Door schaamte kan het inschakelen van een professionele bewindvoerder een drempel zijn. Natuurlijk mocht de man zelf iemand vragen om zijn financiën te beheren, maar regel het dan juridisch goed met een goede controle door een onafhankelijke instantie. Zo’n onafhankelijk instituut is er namelijk; de rechtbank! En dat regel je dus via de rechter, niet via een notaris.

Dat kan ook als je een vriend(in) of je eigen kind jouw financiën wilt laten regelen. Net als bij een professionele bewindvoerder vraag je dan aan de rechter om die vriend(in) of zoon/dochter te benoemen tot bewindvoerder. De rechtbank zal jaarlijks de “rekening en verantwoording” controleren. Ook bepaalt de rechtbank welke vergoeding iemand daarvoor krijgt, dus daar is dan ook geen discussie meer over. Zo kan je voorkomen dat die hulpvaardige vriend(in) zichzelf gaat verrijken. Met de uitspraak van de rechter staat de bewindvoerder bovendien sterker tegenover bijvoorbeeld schuldeisers.

Belastingdienst: BTW-plicht geldt voor alle bewindvoerderskantoren

Vastgestelde tarieven.

De tarieven voor bewindvoerders worden door de Rechtbank bepaald, ze staan in de beschikking. Die bedragen worden vastgesteld volgens de regeling die daarvoor door de minister is opgesteld. Deze bedragen zijn netto bedragen, dus zonder BTW. (ook wel: omzetbelasting) Bovenop deze tarieven komt 21% BTW, die de bewindvoerder moet afdragen aan de Belastingdienst.

Over deze BTW-plicht lopen op dit moment een paar rechtszaken. Daarom heb ik dit bericht aangepast. Volgens de Belastingdienst vallen bewindvoerders niet onder de vrijstelling voor schuldhulpverlening, maar denkt de rechter daar ook zo over? Daarover gaat een ander bericht, klik hier om dat bericht te lezen.

Bereikbaarheid bewindvoerder: hoe zit dat?

Sommige bewindvoerders zijn slecht bereikbaar, het is een veel gehoorde klacht. De bewindvoerder is maar op bepaalde tijden (telefonisch) bereikbaar, of maar een aantal dagen in de week of soms helemaal niet. E-mails worden niet beantwoord of de bewindvoerder is niet bereikbaar voor je schuldeisers. Bewindvoerders worden door de Rechtbank gecontroleerd en die Rechtbank stelt eisen aan de bereikbaarheid van de bewindvoerder.

Hieronder lees je hoe dat zit met die eisen van de Rechtbank en wat je kunt doen als je niet tevreden bent over de bereikbaarheid van jouw bewindvoerder. Zo kan je bijvoorbeeld overstappen naar een andere bewindvoerder die wel goed bereikbaar is.

Volgens de kwaliteitseisen moet een bewindvoerder minimaal 4 dagen per week telefonisch bereikbaar zijn. Dit mag op bepaalde tijden zijn. Buiten deze tijden moet een bewindvoerder altijd binnen 2 werkdagen een reactie geven op bijvoorbeeld een e-mail.

Iedere bewindvoerder moet een klachtenprocedure hebben. Je kunt beginnen om een klacht in te dienen. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van jouw klacht, dan kun je een brief naar de Rechtbank sturen. Als de bereikbaarheid heel slecht is of de communicatie met de bewindvoerder erg verstoord is, dan kan je bij de Rechtbank een verzoek indienen om een andere bewindvoerder te krijgen.

Klik hier voor de kwaliteitseisen die de Rechtbank stelt.

Overigens is er volgens mij nog iets heel belangrijk; doet de bewindvoerder wat hij zegt, ofwel “afspraak is afspraak”. Ook die betrouwbaarheid is net zo belangrijk als de bereikbaarheid. Immers, wat heb je aan een bewindvoerder die wel bereikbaar is maar niet doet wat is afgesproken?

Officieel benoemd door de Rechtbank Midden-Nederland.

Op 18 januari 2018 ben ik door de Rechtbank Midden-Nederland officieel benoemd tot (zelfstandig) Professioneel Bewindvoerder. Ik was al opgenomen in het register van de Rechtbank, maar met deze benoeming mag ik nu ook als zelfstandige onder eigen titel (Laurium Bewindvoering) werken als professioneel bewindvoerder.

Register.

Om in het register te worden opgenomen moet je aan een reeks eisen voldoen; opleiding, ervaring, bedrijfsvoering, administratie, accountant. Een benoeming gaat nog een flinke stap verder. In een grondig “verhoor” op de Rechtbank aan het Vrouwe Justitiaplein in Utrecht werd mijn kennis en inzicht getoetst door een rechter. Je kunt het vergelijken met het verdedigen van je bedrijfsplan en het doen van een mondeling examen.

Het eerste beschermingsbewind is inmiddels aan mij toegewezen, en een paar andere beschermingsbewinden zijn in behandeling bij de Rechtbank.