Meer mensen door schulden onder bewind gesteld.

De Raad voor de Rechtspraak meldde gisteren dat het aantal mensen dat door schulden onder bewind wordt gesteld, de afgelopen jaren fors is gestegen. In 2013 waren er nog ongeveer 35.000 mensen onder bewind, in 2018 waren dat al ruim 56.000 mensen.

Goed of slecht?

Natuurlijk is het slecht nieuws dat steeds meer mensen in financiële problemen komen. Maar het is goed dat steeds meer mensen met deze problemen worden geholpen door ze onder bewind te stellen. Een bewindvoerder kan je zien als een soort financiële hulpverlener.

Hulpverlener?

Ja, volgens mij wel. Iemand die voorkomt dat je nog dieper in de problemen komt. Een bewindvoerder werkt aan stabilisering van de financiën en treft betaalregelingen met schuldeisers. Dat wil niet zeggen dat een bewindvoerder alleen leuke dingen voor je doet. Soms moet een bewindvoerder “nee” zeggen, maar dat zal dan nodig zijn. Net als een tandarts die moet boren om een gaatje te vullen, is hulp niet altijd alleen maar leuk. Maar het voorkomt dat je nog verder wegzakt in het schulden-moeras. Wat dat betreft is het dus goed nieuws dat steeds meer mensen de hulp van een bewindvoerder krijgen. Zoals de tandarts volgens mij terug moet in de basis verzekering, moet je niet wachten tot iemand naar de schuldsanering moet, maar veel eerder al een beschermingsbewind starten.

Vakantie voor veel mensen te duur.

Meer dan 25% van de mensen in Nederland gaat dit jaar (weer) niet op vakantie. De vakantie is gewoon te duur. Vaak gaat het vakantiegeld op aan het aflossen van schulden of betalingsachterstanden. Het gaat hierbij niet alleen om mensen die problematische schulden hebben of onder bewind staan, ook om mensen met een normaal betaalde baan.

Modaal inkomen

Mensen met een boven modaal inkomen, sparen vaker van hun vakantiegeld. Dat doen zij vooral om onverwachte uitgaven te kunnen opvangen. Van de mensen met een inkomen beneden modaal (modaal = ongeveer € 36.000 bruto) gaat zelfs 52 procent niet met vakantie. Alleenstaanden blijven het vaakst thuis. Van de gezinnen gaat ruim een vijfde niet.

Vakantiegeld klinkt leuk, maar we kunnen er dus steeds minder echt van op vakantie. Het is voor steeds meer gezinnen een manier om de eindjes aan elkaar te knopen. Als het al een probleem is om rond te komen en er schulden zijn ontstaan, is het geld hard nodig om het hoofd boven water te houden.

Het Nibud heeft hier onderzoek naar gedaan en een interessant artikel over geschreven, dat kan je lezen door hier te klikken.

Problematische schulden kwijtschelden en dan verplicht onder bewind?

In het Algemeen Dagblad staat een artikel over gezinnen met problematische schulden. Sommige mensen denken dat schulden altijd je eigen schuld zijn, dat het hun niet zal overkomen. Ziekte, ontslag, echtscheiding, … het kan iedereen overkomen. Het NiBud heeft berekend dat de kosten voor de maatschappij van een gezin met problematische schulden ongeveer 104.000 euro bedragen, terwijl de gemiddelde schuld van een gezin 42.000 euro is. In het artikel in het AD pleit Erica Verdegaal (econoom) voor het kwijtschelden van schulden, goedkoper voor de maatschappij en beter voor het betreffende gezin.

Psychische en lichamelijke klachten

“Schulden kosten de maatschappij veel geld omdat financiële problemen vaak niet op zichzelf staan. Uit onderzoek blijkt dat mensen die lange tijd in armoede leven twee tot drie keer zoveel kans hebben op psychische en lichamelijke klachten dan mensen met een gevulde bankrekening. Geldzorgen kunnen bovendien leiden tot relatieproblemen, familieruzies, huiselijk geweld, arbeidsverzuim en criminaliteit. Gezinnen met problematische schulden krijgen vaak allerlei hulpverleners over de vloer (zoals jeugdzorg, verslavingszorg, onderwijsinspectie en maatschappelijk werk).” Bron: Algemeen Dagblad

WSNP

Nu is er de WSNP voor gezinnen met schulden waar ze niet meer uit komen. Simpel gezegd: drie jaar lang moet je leven van een bestaansminimum, daarna worden de schulden kwijtgescholden. Vaak gaat het om (gebroken) gezinnen met kleine kinderen. De voorwaarden voor het WSNP traject zijn erg streng, een verkeersboete kan er al voor zorgen dat je uit WSNP wordt gezet. Dan ben je terug bij af.

Kwijtschelden en beschermingsbewind

Het kwijtschelden van schulden moet natuurlijk geen vrijbrief zijn om schulden te maken. Voor zo’n regeling zou je moeten kijken hoe de schulden zijn ontstaan. En dan komt Erica Verdegaal met een heel zinvol advies: na kwijtschelding van de schulden moet men verplicht onder bewind worden geplaatst. In de huidige ingewikkelde maatschappij is het voor sommige mensen gewoon te ingewikkeld om hun financiën goed te beheren. Een goede bewindvoerder is dan de beste hulpverlening voor dat gezin, en stukken goedkoper dan wat die problematische schulden nu de maatschappij kosten. Applaus voor Verdegaal en dit artikel in het AD.

Ziektekostenverzekering en schulden, hoe zit dat?

Het is weer de tijd dat veel mensen overstappen naar een andere zorgverzekering. Een bewindvoerder mag hierin niet adviseren, maar kan wel zinvolle informatie geven of algemene tips. Laten we dat dan maar eens doen in dit bericht.

Kan je bijvoorbeeld overstappen naar een andere verzekering als je een betalingsachterstand hebt? Dat hangt af van jouw situatie. Heb je een betalingsachterstand op de premie van je huidige zorgverzekering, dan kan je niet overstappen naar een andere verzekeraar. Alleen bij je huidige zorgverzekeraar kun je een basisverzekering afsluiten, andere verzekeraars zullen je weigeren. Heb  je alleen een betalingsachterstand op het eigen risico, dan kan je wel overstappen naar een andere verzekeraar. In beide gevallen kun je trouwens wel een wijziging in je aanvullende verzekering vragen. Dat kan verstandig zijn. Als je bijvoorbeeld (bijna) geen kosten declareert waarvoor je een dure aanvullende verzekering bent, is het vaak goedkoper om die aanvullende verzekering te stoppen. Dan is de basisverzekering meestal voldoende.

Als je de aanvullende verzekering wilt veranderen, dan moet je dat zelf regelen met je zorgverzekering. Je moet dat in ieder geval zelf beslissen. Als het jou niet zelf lukt, kan je wel hulp vragen aan je bewindvoerder. Adviseren mogen we niet, maar helpen mogen we gelukkig wel. Wacht daar niet te lang mee, het moet voor 1 januari zijn geregeld.

Een achterstand in de betaling van de premie kan je flink op extra kosten jagen. Niet alleen omdat je dus niet kunt overstappen, maar ook omdat met een achterstand van meer dan 6 maanden het CAK de premie gaat incasseren met een toeslag/boete daar bovenop. De bewindvoerder kan proberen onder die boete uit te komen door een betaalregeling te treffen.

Via de volgende link kom je op de pagina van de overheid met algemene informatie over overstappen naar een andere zorgverzekering. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/overstappen-zorgverzekeraar.

Contant geld is meer controle op je uitgaven

Betalen met plastic (pinpas, creditcard) of online (zoals iDEAL, PayPal, Afterpay, eenmalige machtiging) gebeurt steeds vaker. Er zijn zeker voordelen aan dit elektronisch/digitaal betalen. Het is erg makkelijk en bij verzekerde betaling kan het helpen tegen fraude.

Nadeel van elektronisch betalen

Het grootste nadeel van elektronisch betalen is dat het moeilijker is om je uitgaven in de hand te houden. Het risico dat je teveel uitgeeft en dus “rood staat” of schulden maakt is veel groter. Uit onderzoek is ook gebleken dat mensen die elektronisch/digitaal betalen, een hoger bedrag bieden als iets via een veilig te koop is. Het is gewoon makkelijker om zo geld uit te geven.

Zien is controle

Als je je portemonnee open doet zie je iedere keer direct hoeveel je nog kunt uitgeven, dat kan nooit meer zijn dan je hebt. Hierdoor voorkom je dat je (ongemerkt) teveel uitgeeft. Is dit iets waarvoor je je moet schamen, of ben je ouderwets? Nee zeker niet, papier geld en muntjes in een portemonnee zijn zo gek nog niet!

Deurwaarder mag minder in beslag nemen

Deurwaarders mogen voortaan minder in beslag nemen bij mensen met schulden als die onder het bestaansminimum dreigen te komen.

Zo mag niet meer de hele bankrekening in beslag worden genomen, maar moet een deel van het tegoed tot de beschikking van de rekeninghouder blijven.

Uitzichtloze situatie voorkomen.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) wil met zijn voorstel voorkomen dat mensen met schulden in een uitzichtloze situatie belanden. Ook als er beslag op een bankrekening wordt gelegd, moet iemand geld overhouden om eten te kopen en de huur te betalen, vindt hij.
Bij beslag op loon of uitkering geldt al dat een deel niet naar de deurwaarder gaat; de zogenoemde beslagvrije voet. Nu kan iemand snel in de problemen komen als beslag op de bankrekening wordt gelegd, terwijl diens loon of uitkering net gestort is. Dan blijft er niets over om van te leven, stelt Dekker.

Onaanvaardbare gevolgen voorkomen

De bewindsman wil ook de lijsten van spullen die een deurwaarder wel en niet mag meenemen aanpassen, om “onaanvaardbare gevolgen” te voorkomen. Een koelkast geldt inmiddels bijvoorbeeld als onmisbaar.

De minister wil verder verkoop van in beslag genomen spullen via internet mogelijk maken. Bij verkoop via internet kunnen meer mensen bereikt worden dan bij verkoop via veilingen, zoals nu gebeurt. Hij hoopt ook op hogere opbrengsten tegen lagere kosten.

Verder wil de minister dat er geen beslag wordt gelegd als te verwachten is dat de kosten de opbrengst overtreffen. Gedwongen verkoop levert in zo’n geval niets op.

Beslagvrije voet, wat is dat?

Ook als je schulden hebt, moet je voldoende geld hebben voor je levensonderhoud. Incassobureau’s en deurwaarders moeten daar rekening mee houden. Een deel van je inkomsten moet voor jouw levensonderhoud beschikbaar blijven. Dat deel is ongeveer 90% van de bijstandsnorm. Zelfs een gerechtsdeurwaarder mag daar geen (loon)beslag op leggen. Dat deel van je inkomsten heet: beslagvrije voet. Veel informatie hierover staat op de website van SchuldInfo.nl.

De praktijk: agressief incassobureau/gerechtsdeurwaarder.
Het was al vaker in het nieuws, incassobureau’s zijn soms agressief als ze een betalingsregeling voor een schuld afdwingen. Zo sprak ik laatst een vrouw die zoveel moest afbetalen aan het incassobureau (die dreigde met beslaglegging op het loon) dat ze de huur niet meer kon betalen. Hierdoor ontstonden nieuwe schulden en had ze te weinig geld over voor haar levensonderhoud en dat van haar kinderen. Toen ik haar beslagvrije voet berekende, bleek dat het incassobureau een ontoelaatbaar deel van haar inkomen opeiste. Schandalig en in strijd met de regels.

Als er een beschermingsbewind loopt, mag je zelf geen betalingsregelingen meer aangaan. De bewindvoerder zal dit voor je doen en daarbij de beslagvrije voet bewaken. Het geld van de beslagvrije voet is bijvoorbeeld nodig voor het betalen van vaste lasten, ziektekostenverzekering en leefgeld.

Beslagvrije voet berekenen.
Er zijn normbedragen die ongeveer aangeven wat de beslagvrije voet in een situatie zal zijn. Voor een alleenstaande ouder met twee kinderen (uit bovenstaand voorbeeld) is dat 1230,00 euro. Klik hier voor een overzicht met de normbedragen.
Je kunt de exacte beslagvrije voet berekenen via een rekenprogramma, dat staat op internet. Klik daarvoor op deze link: beslagvrije voet berekenen.

Moeite om de huur of gas/stroomrekening te betalen? Schulden die niet minder worden? Dan verdient u de juiste hulp: deskundig en persoonlijk.

Sommige mensen hebben moeite om de rekeningen te betalen of schulden af te betalen. Hun financiële situatie is niet stabiel en het lukt niet om het op te lossen. Vaak gaat het van kwaad tot erger. Met de juiste professionele hulp, kan het tij worden gekeerd.

Wat is de oorzaak?
Dit kan iedereen overkomen, ook zonder verwijtbaar handelen. Misschien heb je een verkeerde keuze gemaakt, maar het kan je ook zomaar overkomen zonder dat jij er iets tegen kon doen. Hoe dan ook, niemand zit vrijwillig in financiële problemen. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door;

 • Ontslag
 • Overlijden van een partner
 • Scheiding of beëindiging relatie
 • Kopen op krediet
 • Restschuld na verkoop van de woning
 • Studieschuld
 • Eigen risico zorgverzekering en andere medische kosten
 • Ernstige of chronische ziekte
 • Ongeval
 • Langdurige werkeloosheid
 • Moeite om eigen geldzaken goed te regelen
 • Handicap of beperking
 • Kwetsbaar voor misbruik, denk bijvoorbeeld aan ouderen en verstandelijk beperkten
 • Verslavingsproblematiek

Negatieve spiraal.
De rekeningen stapelen zich op. Deurwaarders en incassobureaus komen aan de deur om voor hun schuldeiser geld op te halen of beslag te leggen. De ene rekening wordt betaald en voor de andere rekening is te weinig geld over. Zo ontstaat een negatieve spiraal waar je zonder goede hulp bijna niet meer uit kunt komen. De gevolgen kunnen vreselijk zijn. Wie bijvoorbeeld lange tijd de huur niet betaald, wordt vaak uit de woning gezet. Soms wordt hulp geboden door iemand met verkeerde bedoelingen. We kennen allemaal wel verhalen van de vriendelijke man die de rekening van een dementerende oudere plundert. Als het om geldzaken gaat, kan je niet zomaar iedereen vertrouwen.

Schuldhulpmaatjes?
In veel gemeenten wordt gewerkt met schuldhulpmaatjes, dat zijn vrijwilligers die je adviseren met de geldzaken. Het is goedbedoelde hulp, maar uiteindelijk moet u alles zelf regelen. De kwaliteit van de adviezen is heel verschillend, afhankelijk van de kennis en ervaring van de vrijwilliger. Krijgt u verkeerde adviezen en voert u ze uit? Dan is het uw eigen “schuld”. Wat zijn de nadelen van zo’n schuldmaatje?

 • Hoe deskundig is het schuldmaatje echt?
 • Beperkte mogelijkheden, het juridisch kader ontbreekt.
 • Alleen goedbedoeld advies, u moet alles zelf regelen.
 • Schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders blijven de deur platlopen.
 • Er is geen toezicht door de rechtbank.
 • Geen controle door een accountant.
 • Niet geschikt voor complexe financiële problematiek.
 • U blijft zelf verantwoordelijk, ook als het advies fout was.

“Een schuldmaatje is een “makkelijke oplossing” zonder goede waarborgen en controle.”

Daarom adviseer ik professionele hulpverlening als de situatie ingewikkeld is en de gevolgen groot kunnen zijn.

Schuldsanering.
Zonder hulp lopen de schulden steeds verder op. Uiteindelijk kan een situatie ontstaan dat er niets anders op zit dan bij de rechter schuldsanering aan te vragen. Dit is de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). De rechter benoemt een bewindvoerder die de geldzaken overneemt en een rechter-commissaris die toezicht houdt. Na een aantal jaren waarbij je van heel weinig geld moet rondkomen, kunnen de schulden worden “kwijtgescholden”. Deze WSNP is zeker geen makkelijke manier om van je schulden af te komen, het is een loodzwaar traject voor de betrokkene. Je zit jarenlang op het absolute minimum. Ook voor de schuldeisers is de WSNP nadelig, de schulden worden uiteindelijk immers kwijtgescholden, schuldeisers kunnen fluiten naar hun geld.

“Daarom is het voor iedereen beter om te voorkomen dat u in de schuldsanering terecht komt!”

Het is dus van belang dat iemand de juiste hulp krijgt om te voorkomen dat men in de WSNP/schuldsanering komt. Het is in de eerste plaats in het belang van de persoon met schulden, maar uiteindelijk ook in het belang van de schuldeiser die de rekeningen uiteindelijk graag betaald ziet.

Beschermingsbewind, vaak een alternatief.
Gelukkig is er een tussenweg, iets tussen het schuldmaatje en de schuldsanering. Je kunt de rechter vragen een beschermingsbewind uit te spreken. Zo’n onderbewindstelling betekent dat een bewindvoerder alle financiële zaken overneemt. Alle schuldeisers worden verwezen naar die bewindvoerder. Doel van de bewindvoering is dat een stabiele financiële situatie ontstaat, dat de rekeningen worden betaald en zoveel mogelijk schulden worden afbetaald. De betrokkene krijgt via de bewindvoerder “leefgeld”. Einddoel is dat iemand weer financieel zelfstandig is en de schulden zijn betaald.

Voordelen van een beschermingsbewind door een professionele bewindvoerder zijn;

 • Toezicht door de rechtbank.
 • Controle door een accountant.
 • Bewezen deskundigheid, de rechtbank stelt eisen aan opleiding en ervaring.
 • Er is een wettelijk kader, daardoor heeft de bewindvoerder meer mogelijkheden.
 • Schuldeisers laten de betrokkene met rust en kloppen aan bij de bewindvoerder.
 • Niet alleen advies maar neemt de volledige financiële huishouding van u over.
 • Verplichte beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid verzekering.
 • Verplichte klachtenprocedure.

Een bewindvoerder kost wel geld, maar dit kan vaak worden betaald vanuit de Bijzondere Bijstand. Sommige gemeenten proberen daarop te bezuinigen door bijvoorbeeld schuldhulpmaatjes aan te bieden. Bedenk dat niet de gemeente maar uzelf bepaalt of u beschermingsbewind wilt aanvragen, en dat de rechter bepaalt of dit in uw geval de juiste beslissing is.

Wat is voor mij het beste?
Iedere situatie is anders en iedere persoon ook. Helaas zie ik dat men vaak lang wacht voordat iemand hulp vraagt. Vaak komt dat door schaamte, maar ondertussen gaat het verder bergafwaarts. Een negatieve spiraal waar u niet zonder hulp uit komt. Niets om u voor te schamen, wel iets om hulp bij te vragen.

Heeft u een betalingsachterstand bij de woningbouw of voor gas/stroom of de zorgverzekering?
Dan verdient u de juiste hulp: deskundig en persoonlijk.

Als professioneel bewindvoerder kan ik samen met u de situatie bespreken, een deskundig advies geven en u begeleiden bij de procedures.

Ineke
Laurium Bewindvoering

Veel jongeren in problemen door schulden.

Stuur dit bericht door naar een jongere met schulden.

Oorzaak.
Ook veel jongeren (18-27 jaar) hebben problematische schulden. Dat zijn echt niet alleen schulden door een te duur telefoonabonnement of door aankopen via internet. Tijdens het volgen van een opleiding ontstaan ook schulden, en denk ook aan “op-kamers-gaan” of ziektekosten. Door de schulden kunnen de studieprestaties minder worden, de schulden leveren immers veel stress op. Maar ook bijvoorbeeld als een opleiding wordt gestopt en je opeens de OV-kosten en lesgeld moet terugbetalen.

Geen diploma door schulden?
37% van de mbo’ers van 18 jaar en ouder heeft momenteel een schuld. Eén op de vier heeft betalingsachterstanden. Gaan jongeren op zichzelf wonen, dan neemt de schuldensituatie toe. 15 % van de mbo-studenten vindt dat hij/zij een financieel probleem heeft. Uit ervaringen van mbo-docenten blijkt dat studenten met schulden vaker afwezig zijn, weinig aandacht aan school besteden, hun studiekosten moeilijk kunnen betalen of zelfs stoppen met school. (Bron: NIBUD)

Agressieve incasso veroorzaakt nieuwe schulden.
Jongeren met schulden zijn voor incasso bureaus een interessante markt, er zou zelfs gehandeld worden in schuld-dossiers. De incasso bureaus vragen hoge tarieven en incassokosten. Als jongeren met schulden met deze agressieve incasso bureaus te maken krijgen, kunnen nog grotere problemen ontstaan. Onder druk van de incasso betalen ze (onder druk) hun schuld af, maar kunnen daardoor bijvoorbeeld de zorgpremie niet meer betalen. Zo gaat het van kwaad tot erger. En dan kan het hard bergafwaarts gaan!

Beschermingsbewind voor jongeren.
Jongeren zijn graag zelfstandig, daardoor vragen ze niet graag om hulp en wachten dan te lang. Een beschermingsbewind kan ook voor de jongere met schulden voorkomen dat hij/zij steeds dieper in het financiële moeras wegzakt. Een bewindvoerder kan erger voorkomen en een gezonde situatie laten terugkeren. Het is geen schande om hulp te vragen, het laat zien dat je inzicht hebt en daarnaar handelt. Het doel van het beschermingsbewind is altijd om die financiële zelfstandigheid terug te brengen.

Zie ook dit artikel op NOS en dit artikel in de Volkskrant.

Drie miljoen Nederlanders financieel kwetsbaar

2 miljoen vrouwen en 1 miljoen mannen zijn financieel kwetsbaar. Vaak hebben ze wel een inkomen, maar verdienen minder dan bijstandsniveau.  (bron: CBS) Ze lopen het risico grote schulden te krijgen. Goede bewindvoering kan voorkomen dat het financieel helemaal uit de hand loopt.

TIP: Wacht niet totdat je in de schuldhulp terecht komt, maar vraag om bewindvoering door een professionele bewindvoerder.

Financiële kwetsbaarheid komt dus veel meer voor. Door op tijd hulp te vragen, kan je voorkomen dat je “verdrinkt in de schulden” en uiteindelijk persoonlijk failliet wordt verklaard. De maatregel Beschermingsbewind is er om deze personen te beschermen en te helpen, het is geen straf of zoiets!

Bron: CBS

Heb jij moeite om je leven financieel overeind te houden, of ken je iemand die dat heeft? Neem dan contact met mij op, dan kijken we samen welke hulp mogelijk is.

Rechter: beide partijen moeten zich aan betalingsregeling houden.

“Op kosten gejaagd na kleine achterstand zorgverzekeraar”

Geen eenvoudig artikel, maar wel met een belangrijke uitspraak van een rechter. Als een betalingsregeling is gemaakt, moeten beide partijen zich daaraan houden!  De rechter heeft een vordering van zorgverzekeraar CZ afgewezen, nadat CZ zich niet aan de betalingsregeling hield en daardoor extra schulden ontstonden.

Klik hier voor een link naar het artikel op www.schuldinfo.nl.

Dit artikel onderstreept hoe belangrijk het is een goede betalingsregeling te treffen en je daar ook strikt aan te houden. Als je je niet aan de betalingsregeling houdt, kunnen er wel nieuwe schulden ontstaan waarvoor je dan verantwoordelijk bent.

Zorgverzekeraar biedt budgetbeheer aan, of is het incasso?

De premie voor de ziektekostenverzekering betekent iedere maand een flinke graai uit de portemonnee. Met een gemiddelde basispremie + eigen risico kom je per jaar al snel uit op een rekening van 1700,00 euro per persoon. Veel mensen hebben moeite om die premie en het eigen risico te betalen. Met een achterstand kunnen ze natuurlijk een incassobureau op u afsturen, maar die hebben een slechte naam gekregen. Hebben de zorgverzekeraars nu een nieuwe truc bedacht?

Met enige verbazing las ik 23 september in de Telegraaf (link) dat een zorgverzekeraar budgetbeheer gaat aanbieden aan klanten die langere tijd de zorgpremie niet kunnen betalen.

Budgetbeheer is niet hetzelfde als bewindvoering. Bewindvoering is in opdracht van de kantonrechter die toetst of het een juiste maatregel is. Bij bewindvoering houdt de rechtbank toezicht op de bewindvoering en toetst of de bewindvoerder aan alle kwaliteitseisen voldoet. Ook moet de bewindvoerder jaarlijks, via een accountant, verantwoording afleggen. Bij budgetbeheer ontbreken die zekerheden voor de klant.

Ik vraag mij af wiens belang voorop staat, als de zorgverzekeraar een budgetbeheerder op je af stuurt. Uit het artikel in de krant maak ik op dat het betalen van de zorgpremie en het inlossen van de betalingsachterstand het doel van het budgetbeheer is. In het artikel staat bijvoorbeeld: „Wie in de hulpverlening zit, dient al zijn financiën over te geven. Vervolgens regelt de hulpverlening hoeveel geld er per week overblijft dat mag worden uitgegeven. Bovendien houdt het budgetbeheer in dat uit het inkomen van de verzekerde reserveringen worden gemaakt voor kosten die later gaan worden gemaakt. Zorgkosten zoals het eigen risico bijvoorbeeld. […] Het is de bedoeling dat de verzekerden na twee jaar vrij zijn van schulden bij de zorgverzekeraar…”.

Dit betekent volgens mij dat het belang van de zorgverzekeraar centraal staat, en niet de klant met een betalingsproblemen! Wat voor gevolgen heeft dit voor (het ontstaan van) andere schulden en voor het resterende geld waarvan de klant moet leven? Dit doet mij eerder denken aan een incassobureau onder de vlag van budgetbeheer.

Ik vraag mij af of dit wel helemaal is toegestaan. Het zou goed zijn als de AFM en/of de ACM of de politieke partijen in de Tweede Kamer hier een stokje voor steken. Mijn persoonlijke mening is dat dit niet goed is. Ik stel de klant centraal en ik werk er samen met de klant aan om een gezonde financiële situatie te realiseren en behouden.