Verjaring van schulden

  • Berichtcategorie:Blog

Wanneer de schuldeiser lange tijd geen actie onderneemt om de schuld (vordering) te innen, zal na een bepaalde termijn de vordering verjarenVerjaring heeft tot gevolg dat de schuldeiser de vordering niet meer kan afdwingen. Voor een verjaarde schuld kun je bijvoorbeeld geen beslag laten leggen door een deurwaarder. Als de schuldeiser via de rechter probeert betaling van een verjaarde schuld af te dwingen, dan moet je zelf een beroep doen op verjaring. De rechter mag niet uit zichzelf onderzoeken of er van verjaring sprake is.

Wel blijft er een soort van morele verplichting over, een natuurlijke verbintenis genoemd. De schuldeiser mag, ook na verjaring, de schuld nog wel verrekenen met geld dat de schuldeiser aan jou zou moeten betalen.

Bijvoorbeeld: stel je hebt een verjaarde schuld bij je verzekering. Nu is er iets waarvoor de verzekering aan jou een bedrag zou moeten vergoeden. Dan mogen ze de verjaarde schuld daarmee verrekenen.

Termijnen

Hoe lang het duurt voordat iets is verjaard, staat in het Burgerlijk Wetboek.
– Als er een vonnis door de rechter is gedaan, dan geldt een verjaringstermijn van 20 jaar.
– Een vordering voor een periodieke betaling (zoals abonnement, rente, huur, premie, …) verjaart in 5 jaar. De verjaring start op de datum waarop de vordering opeisbaar is, in de praktijk van de factuurdatum. Als er meerdere facturen zijn van verschillende datum, dan heeft iedere niet betaalde factuur een eigen verjaringstermijn. Het kan dus dat de ene factuur is verjaard, en de andere factuur niet is verjaard. (Eigenlijk verjaard niet de factuur, maar de vordering.)

Stuiten

De schuldeiser moet binnen de verjaringstermijn actie ondernemen, anders is de schuld verjaard en is deze niet meer opeisbaar. Zodra de schuldeiser actie onderneemt, start de verjaringstermijn opnieuw. Dit wordt in de wet “stuiten” genoemd. Stuiten kan bijvoorbeeld door een schriftelijke aanmaning die ook daadwerkelijk moet zijn ontvangen. De schuldeiser moet zelf kunnen aantonen dat hij de verjaring heeft gestuit (wie eist bewijst). Dit kan de schuldeiser bijvoorbeeld bewijzen doordat de aanmaning aangetekend is verstuurd en ontvangen, of als schriftelijk is gereageerd op de aanmaning.

De verjaring wordt ook gestuit als de schuld (vordering) is erkend. Dat kan bijvoorbeeld doordat met de schuldeiser een betalingsregeling is afgesproken, of doordat om uitstel van betaling is verzocht.

Deel deze pagina.