Vervalt de inkomensgrens huurtoeslag?

  • Berichtcategorie:Blog

Huurtoeslag en inkomensgrens.

Op 24 april 2018 is een wetsvoorstel gepubliceerd voor wijziging van de “Wet op de huurtoeslag”. In dit wetsvoorstel staat een stukje waarvan ik vrolijk word. Het voorstel is om de maximale inkomensgrenzen te laten vervallen. Hiermee voorkom je de situatie dat je ineens helemaal geen huurtoeslag meer krijgt als je een heel klein beetje meer verdient. Hierdoor zou je er flink op achteruit kunnen gaan.

Wetsvoorstel.

In het wetsvoorstel staat hierover: Op grond van het voorliggende wetsvoorstel vervallen deze maximale inkomensgrenzen. Met het vervallen van de maximale inkomensgrenzen wordt de huurtoeslag over een langer inkomenstraject afgebouwd. Hierdoor verdwijnt de situatie waarbij bij een beperkte stijging van het inkomen ineens de volledige huurtoeslag vervalt en wordt armoedeval voorkomen. 

Wil je het hele wetsvoorstel lezen, dan kan je op de volgende link klikken.
Klik hier voor het wetsvoorstel wijziging van de wet op de huurtoeslag.

Deel deze pagina.