Zorgverzekeraar biedt budgetbeheer aan, of is het incasso?

De premie voor de ziektekostenverzekering betekent iedere maand een flinke graai uit de portemonnee. Met een gemiddelde basispremie + eigen risico kom je per jaar al snel uit op een rekening van 1700,00 euro per persoon. Veel mensen hebben moeite om die premie en het eigen risico te betalen. Met een achterstand kunnen ze natuurlijk een incassobureau op u afsturen, maar die hebben een slechte naam gekregen. Hebben de zorgverzekeraars nu een nieuwe truc bedacht?

Met enige verbazing las ik 23 september in de Telegraaf (link) dat een zorgverzekeraar budgetbeheer gaat aanbieden aan klanten die langere tijd de zorgpremie niet kunnen betalen.

Budgetbeheer is niet hetzelfde als bewindvoering. Bewindvoering is in opdracht van de kantonrechter die toetst of het een juiste maatregel is. Bij bewindvoering houdt de rechtbank toezicht op de bewindvoering en toetst of de bewindvoerder aan alle kwaliteitseisen voldoet. Ook moet de bewindvoerder jaarlijks, via een accountant, verantwoording afleggen. Bij budgetbeheer ontbreken die zekerheden voor de klant.

Ik vraag mij af wiens belang voorop staat, als de zorgverzekeraar een budgetbeheerder op je af stuurt. Uit het artikel in de krant maak ik op dat het betalen van de zorgpremie en het inlossen van de betalingsachterstand het doel van het budgetbeheer is. In het artikel staat bijvoorbeeld: „Wie in de hulpverlening zit, dient al zijn financiën over te geven. Vervolgens regelt de hulpverlening hoeveel geld er per week overblijft dat mag worden uitgegeven. Bovendien houdt het budgetbeheer in dat uit het inkomen van de verzekerde reserveringen worden gemaakt voor kosten die later gaan worden gemaakt. Zorgkosten zoals het eigen risico bijvoorbeeld. […] Het is de bedoeling dat de verzekerden na twee jaar vrij zijn van schulden bij de zorgverzekeraar…”.

Dit betekent volgens mij dat het belang van de zorgverzekeraar centraal staat, en niet de klant met een betalingsproblemen! Wat voor gevolgen heeft dit voor (het ontstaan van) andere schulden en voor het resterende geld waarvan de klant moet leven? Dit doet mij eerder denken aan een incassobureau onder de vlag van budgetbeheer.

Ik vraag mij af of dit wel helemaal is toegestaan. Het zou goed zijn als de AFM en/of de ACM of de politieke partijen in de Tweede Kamer hier een stokje voor steken. Mijn persoonlijke mening is dat dit niet goed is. Ik stel de klant centraal en ik werk er samen met de klant aan om een gezonde financiële situatie te realiseren en behouden.

Deel deze pagina.